Kërkohet programator për punë kreative

Të pëlqen inovacioni? Ke fantazi dhe kreativitet në fushën e teknologjisë?

Ofrojmë një vend pune për një programator për punë kreative dhe stimuluese me keto kompetenca:

  • CSS3
  • Html5
  • Java Script
  • JQuery
  • Ilustrator
Dërgoni cv tuaj në adresën:apliko@shqiptarja.com