Report Tv kërkon gazetar/e investigativ/e, në terren për fuqinë e gazetarisë

Report Tv kërkon të punësojë një gazetar/e që ka pasion gazetarinë investigative dhe kërkon të bëjë ndikime të rëndësishme me punët e tij/saj.  Kandidati/ja duhet të jenë të gatshëm të punojnë në terren dhe të kenë kualifikimin dhe eksperiencën e duhur. Të ketë gatishmërinë dhe motivimin për të punuar me orar të plotë dhe fleksibël. Gjithashtu, një tjetër kriter i rëndësishëm është që duhet të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të jetë e aftë për punë në grup. Për të interesuarit të kontaktojnë në adresë e emailit.

Email: [email protected]