Report Tv kërkon të punësojë gazetar/e studioje (spiker/e në studion e lajmeve)

Report Tv kërkon të punësojë një gazetar/e studioje (spiker/e në studion e lajmeve). Kandidatët preferohet të kenë eksperiencë të mëparshme në fushën e gazetarisë, në veçanti atë televizive. Gjithashtu duhet të kenë aftësi shumë të mira të komunikimit verbal, të kenë aftësi të mira komunikuese dhe të jenë të aftë për punë në grup. Kandidatët duhet të njohin mirë gjuhën angleze. Të interesuarit janë të lutur të dërgojnë CV-në e tyre në adresën email-it.

Email: [email protected]