Djegia e mandateve, ja çfarë parashikon Kushtetuta dhe Kodi Zgjedhor

17 Shkurt, 17:50

Propozimi i Bashës për djegien e mandateve do të fuste vendin në një ngërç politik dhe do të krijonte edhe probleme institucionale. Por veç kostos politike, Kushtetuta dhe Kodi Zgjedhor ka një përcaktim të qartë sa i përket zgjidhjes së kësaj situate. Sipas Kodit Zgjedhor, me rastin e tërheqjes së deputetit, Kuvendi i Shqipërisë njofton  KQZ-në për zëvendësimin e vakancës. Në nenin 71 të Kushtetutës përcaktohet se kur një deputet merr mandatin e deputetit dhe kur është i pavlefshëm. Në pikën B të këtij neni përcaktohet edhe dorëzimi me dëshirë I mandatit nga ana e deputetit.

Sipas nenit 71 të Kushtetutës, mandati mbaron ose është i pavlefshëm kur deputeti nuk bën betimin; kur heq dorë nga mandati; kur vërtetohet një nga kushtet e pazgjedhshmërisë ose papajtueshmërisë me ligjin; kur mbaron mandati i Kuvendit; kur mungon pa arsye mbi 6 muaj rresht në Kuvend dhe kur dënohet me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një krimi. Ndërkohë Kodit Zgjedhor përcakton se mandati i deputetit, i fituar sipas neneve 162 dhe 163 të këtij Kodi, ndërpritet vetëm për shkaqet e parashikuara në nenin 71 të Kushtetutës.

Ndërkaq në Nenin 164 të Kodit Zgjedhor parashikohen edhe hapat për plotësimin e vakancës në rast të lënies së mandatit. Në pikën 2 të këtij neni theksohet se mandati i ndërprerë i deputetit i kalon kandidatit vijues të listës së të njëjtës parti politike. Nëse kandidati i radhës nuk paraqitet në Kuvend brenda 30 ditëve nga njoftimi, pa shkaqe të përligjura, mandati i kalon kandidatit vijues të listës. Në rast se Partia Politike e tërheqë të gjithë listën, në pikën 4 të nenit 164 parashikohet një tjetër zgjidhje. Në rast kur është shteruar lista e kandidatëve të partisë politike, anëtare e një koalicioni, mandati i kalon partisë së koalicionit me më shumë vota.

Kategori të tjera

Shiko të gjitha