Ulja e tatimit mbi dividendin, KLSH: Amnisti fiskale e njëanshme, krijoi pabarazi fiskale

26 Mars, 22:07

Në auditimin e kryer për Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, Kontrolli i Lartë i Shtetit ka dalë në përfundimin se një vendim i tillë ka krijuar pabarazi fiskale në raport me individët, apo aksionerët, të cilët gjatë këtyre viteve e kanë shpërndarë dividendin deri në vitin 2017, duke zbatuar një normë tatimi prej 15%. Dividendi është pjesa e fitimeve që një kompani u shpërndan aksionerëve të saj.

Kategori të tjera