Urdhri i parë i Olsian Çelës për prokurorët: Kaloni dosjet e zyrtarëve dhe krimit tek SPAK-u

15 Dhjetor 2019, 14:42

Katër ditë pas marrjes së detyrës së Prokurorit të Përgjithshëm, Olsian Çela ka firmosur udhëzimin e parë. Udhëzimi i datës 10 dhjetor 2019, i cili mban firmën e kryeprokurorit të ri, parashikon detyrimin e prokurorëve të Krimeve të Rënda si dhe të prokurorëve të juridiksionit të përgjithshëm për të identifikuar, inventarizuar dhe transferuar dosjet, sipas kompetencës, në Prokurorinë e Posaçme. Bëhet fjalë për të gjitha dosjet e parashikuara në nenin 135 të Kushtetutës së ndryshuar në 2016 si dhe në nenin 75/a të Kodit të Procedurës Penale, të cilat kalojnë në duart e SPAK-ut. Konkretisht përfshihen të gjitha dosjet e korrupsionit, dosjet pasurore si dhe të gjitha çështjet ku nën hetim janë pushtetar dhe ish-pushtetar që nga vitet ’90 si dhe persona të krimit të organizuar. 

Sipas udhëzimit “Prokurori i prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda, për aktet, procedimin apo çështjet penale, të regjistruara për veprat penale dhe/ose ndaj subjekteve të listuara në nenin 75/a të K. Pr. Penale i ndryshuar, të cilët janë në fazën e hetimeve paraprake, vendos moskompetencën dhe transferimin e akteve, procedimit/çështjes penale për kompetencë lëndore Prokurorisë së Posaçme, duke njoftuar gjykatën përkatëse në rastet kur ndaj personit nën hetim ose të pandehurit është disponuar me vendim të gjykatës në këtë fazë. Prokurori i prokurorisë me juridiksion të përgjithshëm për aktet, procedimin apo çështjet penale, të regjistruara për veprat penale dhe/ose ndaj subjekteve të listuara në nenin 75/a të K. Pr. Penale i ndryshuar, të cilët janë në fazën e hetimeve paraprake, vendos moskompetencën dhe transferimin e akteve, procedimit/çështjes penale për kompetencë lëndore Prokurorisë së Posaçme”. 

Kategori të tjera