• Ekonomi

    Sfidat e sigurimit të Energjisë Elektrike me kosto të ulët për klientët e kualifikuar

    Prej vitesh, termi “Klient i Kualifikuar” ka vënë në pikëpyetje bizneset e lidhura në nivelet e ndryshme të tensionit mbi 0.4 kv, dhe çdo fillim...