• Opinion

    Fjalimi i shumëpritur i Ditës së Fitores, mos ndoshta Putin sapo ‘pranoi’ një disfatë?

    9 maji ishte një datë e shënuar në kalendar prej shumë javësh, e shënuar me një rreth të kuq alarmi.