• Opinion

    Një epokë e re e luftës globale

    Ju mund të mos jeni të interesuar për luftën, por lufta është e interesuar për ju!- thoshte dikur  Trocki. Ne që jetojmë në pjesët më fatlume të...