• Brenda ‘Game of thrones’ për pasuesin e Vladimir Putinit në Rusi

    Rusia renditet sot me të drejte si ndër regjimet më të izoluara dhe më çnjerëzore në botë. Dhe kjo jo vetëm për shkak të luftës, por si pasojë e 2...

  • Brenda 'Lojës së Fronit' për pasuesin e Vladimir Putinit në Rusi

    Rusia renditet sot me të drejte si ndër regjimet më të izoluara dhe më çnjerëzore në botë. Dhe kjo jo vetëm për shkak të luftës, por si pasojë e 2...