• Opinion

    ‘Duje’ , një histori frymëzimi…

    Ashtu si çdo ngjarje ne jetët tona qe ka një background, ashtu edhe “Duje”, ka disa te thëna e te pathëna