• Opinion

    Prindër me lekë, a ndjeheni fajtorë???

    Kam frikë. Po, po, kam frikë. Dje, zemra desh më "doli nga vendi", sa im bir u përgjigj në tel. "Mam jam me shokët"- më tha. Kaq desha, i dëgjova...

  • Opinion

    Minjtë që gërmojnë për mbeturina kundër mjekëve

    Është surreale ajo çka po ndodh në Shqipëri…E pabesueshme. Një mendje normale nuk mund ta perceptojë. Një shpirt që vuan sot bashkë me mjekët e...