• Opinion

    25 vite nga celulari i parë në Shqipëri, revolucioni që erdhi si nismë nga ekspertët shqiptarë

    Ishte një nismë e ekspertëve shqiptar të telekomunikacionit, që i paraqiti Qeverisë në vitin 1995 këtë propozim, i cili u konkretizua me Vendimin...

  • Të krijohet banka shtetërore për investimet që të administrojë fondet

    Mendoj se është e nevojshme krijimi i një banke shtetërore për investimet publike: “Banka Shqiptare e Investimeve” (Albanian Investiment Bank), me...