ILDKP padi penale: Si fshehën
milionat gjyqtari dhe tatimori

ILDKP padi penale: Si fshehën<br />milionat gjyqtari dhe tatimori
TIRANE-Gjyqtari i Beratit, Shyqyri Çobo dhe tatimori Mehmet Guga janë paditur për ndjekje penale nga ana e Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive, sepse kanë mashtruar me të dhënat e hedhura në formularë, duke mos justifikuar burimin e të ardhurave dhe pasurive.

 
Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive (ILDKP) ka kërkuar ndjekje penale ndaj 14 zyrtarëve për fshehje e mosdeklarim të interesave private, si edhe për refuzim për deklarim. Gjithashtu, për 6 zyrtarë të tjerë janë vendosur masa administrative "gjobë" për shkelje të rregullave të deklarimit.

Dy zyrtarë, një me funksion gjyqtar dhe një tjetër me funksion punonjës i administratës tatimore, janë kallëzuar penalisht në organin e prokurorisë për fshehje dhe mosdeklarim të pasurisë, ndërsa 12 subjekte të tjerë për "refuzim për deklarim". Në përfundim të hetimit administrativ, ILDKP ka kërkuar nisjen e procedimit penal ndaj subjektit Shyqyri Çobo, me funksion gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat, pasi është konstatuar:
Deklarim i rremë i vlerës së apartamentit me sip. 120 m2 në Lagj. Nr.4, Rr."Skënderbeu" Durrës, blerë në shumën 7.900.000 lekë, të cilin subjekti e ka deklaruar në shumën 6.000.000 lekë (me një diferencë prej 1.900.000 lekë); mosdeklarim i detyrimit dhe shlyerjeve të pagesave për blerjen e apartamentit në shumën 7.900.000 lekë; deklarim i rremë dhe mungesë e burimit financiar për krijimin e kësaj pasurie. Mosdeklarim të llogarisë, vlerave përkatëse dhe burimeve të krijimit të tyre në emër të bashkëshortes në Tirana Bank. Mosdeklarim të depozitës në BKT, në shumën 1.907.196 lekë dhe burimeve të krijimit të tyre në emër të bashkëshortes.
Gjithashtu, ILDKP, pas shqyrtimit të të dhënave të vetëdeklaruara nga subjekti Mehmet Guga, me funksion Inspektor i Drejtorisë së Tatim-Paguesve të Mëdhenj, ka arritur në konkluzionin se zyrtari ka bërë deklarim të rremë dhe për këtë arsye, ka kërkuar nga organi i prokurorisë fillimin e procedimit penal. Në përfundim të veprimeve verifikuese ka rezultuar se subjekti nuk ka burime të ligjshme për krijimin e pasurisë së tij, si edhe ka fshehur: Transaksione bankare, që arrijnë në vlerën 188.500 dollarë Fshehje të aktivitetit privat (në emër të djalit të tij), shiblerjes të pjesëve në kapital të shoqërisë "GURRA" shpk në vlerën 15.242.499 lekë dhe veprime fiktive në lidhje me marrëdheniet e subjektit deklarues me këtë shoqëri. Fshehje të aseteve, pasuri të paluajtshme: magazinë të bimëve, dy kate, me sip.ndërtimi 360m2 dhe sip,trualli 360m2; depo bimësh, 3 kate, me sip.ndërtimi 2.250 m2; tokë truall me sip.2 200m2; tokë truall me sip.560m2; tokë truall me sip.815m2; tokë truall me sip.840m2; mosdeklarim i një objekti dhe ndërtesë, me sip. sip.85m2 dhe sip.trualli 300m2, në Sarandë; si edhe dy automjete, me vlerë përkatësisht 13.000 euro dhe 330.000 lekë.
(shqiptarja.com)

  • Sondazhi i ditës:

    PS pritet të rikandidojë shumicën e kryebashkiakëve aktualë, si mendoni?×

Lajmi i fundit

Vizita që do t'i kushtojë shtrenjtë, Aubameyang drejt largimit nga Chelsea pasi festoi fitoren e Barcelonës në 'El classico'

Vizita që do t'i kushtojë shtrenjtë, Aubameyang drejt largimit nga Chelsea pasi festoi fitoren e Barcelonës në 'El classico'