POP 5

Lajmet më të lexuara të 5 minutave të fundit

Shërbimi i Tatimpaguesve, Tatimet e Fierit me performancë pozitive, 43 mijë kontakte informuese me bizneset dhe individët

Drejtoria e Rajonale Tatimore Fier

Për Administratën Tatimore, një nga prioritetet e punës së saj është informimi dhe edukimi i tatimpaguesve me korrektësi. Në qëllim të kësaj qasje, në të gjitha Drejtoritë Rajonale Tatimore janë të ngritura dhe funksionojnë zyrat e Shërbimit ndaj Tatimpaguesve, Këndi i Asistencës i dedikuar ndaj biznesit të vogël, këndi i Bashkëqeverisjes. Një nga drejtoritë, ku Shërbimi i Tatimpaguesve ka pasur një performancën pozitive është padyshim edhe ajo e Fierit.

Referuar të dhënave të DRT Fier, vetëm për periudhën janar – gusht 2018 janë realizuar përmes të gjitha rrugëve të komunikimit direkte dhe elektronike 43,238 kontakte me tatimpaguesit dhe individë. Përmes platformave online të komunikimit është bërë e mundur marrja e shpejtë e informacionit për të gjitha çështjet e ngritura, duke reduktuar në këtë mënyrë kontaktet e drejtëpërdrejta me administratën tatimore. Gjithashtu, në kuadër të fushatës së informimit për përfshirjen në skemën e TVSH-së të biznesit të vogël, referuar të dhënave të DRT Fier, vetëm në Këndin e Asistencës u informuan mbi procedurat 915 tatimpagues, ndërsa u asistuan në terren 940 tatimpagues të vegjël.

Ndërsa aktualisht, një tjetër fushatë informimi dhe edukimi po zbatohet nga DPT, në të gjitha DRT-ë. Janë 11 kategori të biznesit (persona juridikë, persona fizikë, ambulantë, individë dhe fermerë) që po njihen me të drejtat dhe detyrimet tatimore përmes broshurave dhe videove, kjo në kuadër të Platformës së Informimit, një projekt që po zbatohet me mbështetjen e Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH).

Ato përmbajnë informacion të detajuar për të gjithë hapat e ciklit të jetës së një biznesi, nga regjistrimi, deklarimi, pagesat e detyrimeve, si dhe të drejtat e detyrimet e tjera lidhur me administratën tatimore. Specialistët e Shërbimit ndaj Tatimpaguesve, në çdo kohë do të mund të japë informacionin e duhur në lidhje me çdo nevojë që do të kenë tatimpaguesit.  

l.q.
Komento