Ndryshimet në buxhet/ Më shumë fonde për rrugët dhe ‘e-qeverisjen’! 1.9 mld lekë plus për programe zhvillimi, ulje për Shëndetësinë, Financat dhe Mbrojtja

10 Gusht, 15:28

Qeveria ka parashikuar të jetë konservatore në shpenzime për periudhën e mbetur të vitit, prandaj ka ulur tavanet e deficitit buxhetor me 17 miliardë lekë në rishikimin e fundit që i bëri buxhetit. Por jo vetëm ndryshimi i parametrave të të ardhurave, shpenzimeve e deficitit, por qeveria ka bërë edhe rishpërndarje të buxhetit për shumë institucione shtetërore.

Kategori të tjera