Veri Jug - Puna në vreshtat e Baldushkut

2 Qershor, 13:58

 

Hamdi Shabani, agronom I vjetër, tregon të gjitha sekretet e punës për mbajtjen e vreshtave të rrushit në prodhimtari të lartë. Nga krasitja e hershme, deri tek kujdesi për spërkatjen e hardhive për t’I shpëtuar vreshtat nga sëmundja e vrugut.