Artikuj nga Romir Saraçi
  • Masakrën e Selenicës e prodhuam vetë

    Krimi ndodh në një zonë të njohur si problematike, me kriminalitet të lartë pas viteve ‘90, por edhe me një profil të ulët shoqëror e ekonomik.