Ecolëvizje për lumenj dhe det të pastër

Emisioni Veri - Jug në një nga aktivitetet e Ecolëvizje, vijon misioni për pastrimin në të gjithë Shqipërinë