• Opinion

    Pekini, një muaj pas…

    Suksesi në Pekin vjen pas rreth një muaji që pothuajse nuk ndikoi në jetën e përditshme të rezidentëve të saj. Duke përfituar edhe nga eksperienca...