Dhuratë për Vitin e Ri/ Zbulohen emrat e 14 artistëve dhe sportistëve që qeveria u dha pension të posaçëm

TIRANE-Në mbledhjen e fundit të vitit të kaluar në 24 dhjetor, Këshilli i Ministrave miratoi dhënien e pensionit të posaçëm për 14 figura të shquara të artit, sportit dhe ish-të përndjekur. VKM-të kanë qenë “dhuratë” e qeverisë për Krishtlindje dhe Vitin e Ri.

Personat që përfitojnë pension të posaçëm

1. Shyqyri Ballgjini-ish-futbollist
2. Faruk Sejdini-ish-futbollist
3. Shyqyri Sako- piktor
4. Zenel Drangu-ish-i përndjekur
5. Ela Tase-ish-sportiste
6. Visar Zhiti-shkrimtar
7. Ago Nezha-shkrimtar
8. Viktor Papavangjeli-ish-basketbollist
9.Valentina Shehi (Myrto) -ish-sportiste
10. Ndriçim Spahiu-ish-sportist
11. Hysni Zela (këngëtar) vëllai i artistes së madhe Vaçe Zela
12. Jorgo Papingji- autor këngësh
13. Rauf Dimraj-ish-sportist
14. Edgar Prifti-ish-sportist

Te gjitha vendimet e qeverise
VENDIM

Nr. 889, datë 24.12.2019 PËR DHËNIE SHTESE PENSIONI TË  POSAÇËM SHTETËROR Z. SHYQYRI HAJDAR BALLGJINI

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 5, të ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli I Ministrave

VENDOSI:

Dhënien e shtesës së pensionit të posaçëm shtetëror z. ShyqyriHajdar Ballgjini, në masën e katërfishit të pensionit social, por shuma e pensionit, që përfiton sipas ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, plus këtë shtesë, të mos kalojë tetëfishin e pensionit social.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

KRYEMINISTËR

Edi Rama

 

VENDIM

Nr. 890, datë 24.12.2019 PËR DHËNIE SHTESE PENSIONI TË POSAÇËM SHTETËROR Z. FARUK FEJZULLA SEJDINI

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 5, të ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli I Ministrave

VENDOSI:

Dhënien e shtesës së pensionit të posaçëm shtetëror z. Faruk Fejzulla Sejdini, në masën e katërfishit të pensionit social, por shuma e pensionit, që përfiton sipas ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, plus këtë shtesë, të mos kalojë tetëfishin e pensionit social.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

KRYEMINISTËR

Edi Rama

 

VENDIM

Nr. 891, datë 24.12.2019 PËR DHËNIE SHTESE PENSIONI TË POSAÇËM SHTETËROR Z. SHYQYRI PAJAZIT SAKO

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 5, të ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI: Dhënien e shtesës së pensionit të posaçëm shtetëror z. Shyqyri Pajazit Sako, në masën e katërfishit të pensionit social, por shuma e pensionit, që përfiton sipas ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, plus këtë shtesë, të mos kalojë tetëfishin e pensionit social.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

KRYEMINISTËR

Edi Rama

 

VENDIM

Nr. 892, datë 24.12.2019 PËR DHËNIE SHTESE PENSIONI TË POSAÇËM SHTETËROR Z. ZENEL BEJTO DRANGU

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 5, të ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit,

Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Dhënien e shtesës së pensionit të posaçëm shtetëror z. Zenel Bejto Drangu, në masën e katërfishit të pensionit social, por shuma e pensionit, që përfiton sipas ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, plus këtë shtesë, të mos kalojë tetëfishin e pensionit social. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

KRYEMINISTËR

Edi Rama

 

VENDIM

Nr. 893, datë 24.12.2019 PËR DHËNIE SHTESE PENSIONI TË POSAÇËM SHTETËROR ZNJ. ELA SOTIRAQ TASE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 5, të ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit,

Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Dhënien e shtesës së pensionit të posaçëm shtetëror znj. Ela Sotiraq Tase, në masën e katërfishit të pensionit social, por shuma e pensionit, që përfiton sipas ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, plus këtë shtesë, të mos kalojë tetëfishin e pensionit social.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

KRYEMINISTËR

Edi Rama

 

VENDIM

Nr. 894, datë 24.12.2019 PËR DHËNIE SHTESE PENSIONI TË POSAÇËM SHTETËROR Z. VISAR HEKURAN ZHITI

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 5, të ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit,

Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Dhënien e shtesës së pensionit të posaçëm shtetëror z. Visar Hekuran Zhiti, në masën e katërfishit të pensionit social, por shuma e pensionit, që përfiton sipas ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, plus këtë shtesë, të mos kalojë tetëfishin e pensionit social.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

KRYEMINISTËR

Edi Rama

 

VENDIM

Nr. 895, datë 24.12.2019 PËR DHËNIE SHTESE PENSIONI TË POSAÇËM SHTETËROR Z. AGO FAIK NEZHA

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 5, të ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Dhënien e shtesës së pensionit të posaçëm shtetëror z. Ago Faik Nezha, në masën e katërfishit të pensionit social, por shuma e pensionit, që përfiton sipas ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, plus këtë shtesë, të mos kalojë tetëfishin e pensionit social.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

KRYEMINISTËR

Edi Rama

 

VENDIM

Nr. 896, datë 24.12.2019 PËR DHËNIE SHTESE PENSIONI TË POSAÇËM SHTETËROR Z. VIKTOR KIÇO PAPAVANGJELI

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 5, të ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit,

Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Dhënien e shtesës së pensionit të posaçëm shtetëror z. Viktor Kiço Papavangjeli, në masën e katërfishit të pensionit social, por shuma e pensionit, që përfiton sipas ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, plus këtë shtesë, të mos kalojë tetëfishin e pensionit social. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

KRYEMINISTËR

Edi Rama

 

VENDIM

Nr. 897, datë 24.12.2019 PËRDHËNIE SHTESE PENSIONI TËPOSAÇËM SHTETËROR Z. HYSNI HASAN ZELA

1.Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 5, të ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit,

Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Dhënien e shtesës së pensionit të posaçëm shtetëror z. Hysni Hasan Zela, në masën e katërfishit të pensionit social, por shuma e pensionit, që përfiton sipas ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, plus këtë shtesë, të mos kalojë tetëfishin e pensionit social.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

KRYEMINISTËR

Edi Rama

 

VENDIM

Nr. 898, datë 24.12.2019 PËR DHËNIE SHTESE PENSIONI TË POSAÇËM SHTETËROR ZNJ. VALENTINA SHEFQET SHEHI (MYRTO)

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 5, të ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit,

Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Dhënien e shtesës së pensionit të posaçëm shtetëror znj. Valentina Shefqet Shehi (Myrto), në masën e katërfishit të pensionit social, por shuma e pensionit, që përfiton sipas ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, plus këtë shtesë, të mos kalojë tetëfishin e pensionit social. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

KRYEMINISTËR

Edi Rama

 

VENDIM

Nr. 899, datë 24.12.2019 PËR DHËNIE SHTESE PENSIONI TË POSAÇËM SHTETËROR Z. NDRIÇIM HIVZI SPAHIU

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 5, të ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Dhënien e shtesës së pensionit të posaçëm shtetëror z. Ndriçim Hivzi Spahiu, në masën e katërfishit të pensionit social, por shuma e pensionit, që përfiton sipas ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, plus këtë shtesë, të mos kalojë tetëfishin e pensionit social.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

KRYEMINISTËR

Edi Rama

 

VENDIM

Nr.900, datë 24.12.2019 PËR DHËNIE SHTESE PENSIONI TË POSAÇËM SHTETËROR Z. RAUF ISLAM DIMRAJ Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 5, të ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit,

Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Dhënien e shtesës së pensionit të posaçëm shtetëror z. Rauf Islam Dimraj, në masën e katërfishit të pensionit social, por shuma e pensionit, që përfiton sipas ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, plus këtë shtesë, të mos kalojë tetëfishin e pensionit social.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

KRYEMINISTËR

Edi Rama

 

VENDIM

Nr. 901, datë 24.12.2019 PËR DHËNIE SHTESE PENSIONI TË POSAÇËM SHTETËROR Z. JORGO PERIKLI PAPINGJI

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 5, të ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit,

Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Dhënien e shtesës së pensionit të posaçëm shtetëror z. Jorgo Perikli Papingji, në masën e katërfishit të pensionit social, por shuma e pensionit, që përfiton sipas ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, plus këtë shtesë, të mos kalojë tetëfishin e pensionit social.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

KRYEMINISTËR

Edi Rama

 

VENDIM

Nr. 902, datë 24.12.2019 PËR DHËNIE SHTESE PENSIONI TË POSAÇËM SHTETËROR Z. EDGAR ROBERT PRIFTI

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 5, të ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit,

Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Dhënien e shtesës së pensionit të posaçëm shtetëror z. Edgar Robert Prifti, në masën e katërfishit të pensionit social, por shuma e pensionit, që përfiton sipas ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, plus këtë shtesë, të mos kalojë tetëfishin e pensionit social.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

KRYEMINISTËR

Edi Rama

d.ba./Shqiptarja.com
  • Sondazhi i ditës:

    Radhët e gjata në pikat e kalimit kufitar. Përgjegjësi e kujt?

Komento


×

Lajmi i fundit

John

Kapen 15 emigrantë në Tepelenë, 3 dërgohen në spital, shfaqen probleme shëndetësore