“Berisha” shkelje 300
mln USD në buxhet

“Berisha” shkelje 300<br />mln USD në buxhet
TIRANE- Dëmi ekonomik në fushën e prokurimeve publike nga punonjësit e admministratës shtetërore për periudhën 2005-2010 ka vlerën totale 3.34 miliardë, ku vlera më e lartë e dëmit shkaktuar arkës së shtetit është arritur në vitet 2007 e 2008, përkatësisht me 883.5 milionë lekë dhe 779.8 milionë lekë, ndërsa vlera më e vogël është në vitin 2010, me 187.6 milionë lekë. Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi të dhënat zyrtare të Kontrollit të Lartë të Shtetit, ku del se në këto vite është abuzuar me rreth 300 milionë dollarë fonde.

Impaktin më të madh në dëmin total, dëmi në prokurimet publike e ka pasur në vitin 2008, ku raporti midis tyre ka qenë sa një e pesta e totalit, 19.27%, ndërsa ndikimi më i vogël është në vitin 2009 me raport 5.9%. Dëmi ekonomik në fushën e prokurimeve publike konstatohet si shkelje në llogaritjen e vlerës së kontratës; respektimin e kufijve monetarë/ përzgjedhjen e procedurës së prokurimit publik; përgatitjen e dokumentacionit të tenderit, hartimin e specifikimeve teknike dhe kritereve të vlerësimit; paraqitjen dhe pranimin e ofertave, etj. Po kështu, konstatohen shkelje edhe në hapjen dhe shqyrtimin e ofertave të paraqitura në konkurim; sigurimin e vlefshmërisë së ofertës, në njoftimin e fituesit dhe shqyrtimin administrative të ankesave, lidhjen e kontratave dhe marrëdhëniet me nënkontraktorët, arkivimin e dosjeve për tenderat e zhvilluar; zbatimin e kontratave nga kontraktorët në përputhje me kushtet e përgjithshme etj.
Nga ana tjetër, dëmi ekonomik në sektorin e tatim-taksave shkaktohet si pasojë e shkeljes së legjislacionit tatimor dhe fiskal. Sipas ODA-s, dëmi ekonomik në sektorin e tatim-taksave në raport me dëmin total ka arritur maja të tilla si 65.29% e dëmit total në 2006-ën. Por, KLSH ve në dukje se, sipas Procedurave tatimore të miratuara nga mazhoranca aktuale, nëpunësit dhe punonjësit e administratës tatimore, qëndrore dhe vendore, ruajnë konfidencialitetin e të dhënave tatimore dhe financiare të tatimpaguesit, që i kanë siguruar gjatë kryerjes së detyrës. Ky nen është në dëm të transparencës dhe efektivitetit gjatë ushtrimit të kontrolleve, pasi nuk i jep akses KLSH në pasqyrat financiare të njësive ekonomike.
(sg/shqiptarja.com)

  • Sondazhi i ditës:

    Lidhjet ruse të Monika Kryemadhit, a duhet që drejtësia të nisë hetimet?×

Lajmi i fundit

'Poker' në transfertë, Barcelona shkëlqen dhe ruan distancën nga Real Madridi (GOLAT)

'Poker' në transfertë, Barcelona shkëlqen dhe ruan distancën nga Real Madridi (GOLAT)