Vendimi i qeverisë/ Çmimet referencë, si ndryshojnë për shtëpitë e dyqanet

Qeveria ka miratuar çmimet e reja referencë për ndërtesat. Këto çmime njihen nga shteti sipas zonave të ndryshme, në formën e “dyshëmesë”, pra si çmim minimal, në bazë të të cilit llogaritet, si tatimi i fitimit, në rast se kemi të bëjmë me një shitblerje ndërtese, ashtu edhe taksa e ndërtesës, në përputhje me ligjin e ri për Kadastrën Fiskale. Në VKM-në e datës 27 mars, janë bërë disa ndryshime në Vendimin nr. 132, datë 7.3.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për metodologjinë për përcaktimin e vlerës së taksueshme të pasurisë së paluajtshme “ndërtesa”, e bazës së taksës për kategori specifike, natyrën dhe prioritetin e informacionit dhe të dhënave për përcaktimin e bazës së taksës, si dhe të kritereve dhe rregullave për vlerësimin alternativ të detyrimit të taksës”.

Në tabelat që pasqyrojnë këto ndryshime, përcaktohen me hollësi çmimet që njihen nga shteti për një metër katror të një ndërtese të caktuar, në të gjitha zonat e Qarqeve, bashkive dhe qyteteve, duke përfshirë Njësitë Administrative të Tiranës dhe lagjet e kryeqytetit, çmimet e të cilave varjojnë nga njera-tjetra.

Banesat
Çmimi për metër katror sipërfaqe ndërtimi të destinuara për banim në njësitë administrative jashtë qytetit përkatës, të cilat iu bashkuan njësive të vetëqeverisjes vendore pas hyrjes në fuqi të ligjit nr. 115/2014, “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”, reduktohet deri në 35 për qind, krahasuar me çmimin e zonës më të afërt, përjashtuar zonat rezidenciale. Në zonat që përfshihen në Bashkinë Tiranë, ky reduktim është deri në 30 për qind krahasuar me çmimin e zonës më të afërt.

Ndërsa për ndërtesat e privatizuara me ligjin nr. 7652, datë 23.12.1992, “Për privatizimin e banesave shtetërore”, të ndryshuar, çmimi për metër katror është 70 për qind e çmimit sipas zonave të tabelës, vetëm në rastin e shitjes së parë.

Njësitë tregtare
Me VKM përcaktohet se çmimi për metër katror sipërfaqe ndërtimi për veprimtari ekonomike tregtimi shërbimi do të llogaritet 1.5 herë më i lartë se çmimi i sipërfaqeve të banimit sipas qyteteve. Në këtë kategori përfshihen edhe njësitë tregtare, ku njëkohësisht realizohen edhe procese të përziera prodhimi, tregtimi apo shërbimi me pakicë. Në zonat që përfshihen në Bashkinë Tiranë ky koeficient është dy herë më i lartë.

Çmimi për metër katror sipërfaqe ndërtimi për parkim të mbuluar dhe bodrume është 70 për qind e çmimit të sipërfaqeve të apartamenteve të banimit sipas qyteteve.

Çmimi për metër katror sipërfaqe ndërtimi për parkim të hapur është 30 për qind e çmimit të sipërfaqeve të apartamenteve të banimit sipas qyteteve.

Çmimi për metër katror sipërfaqe ndërtimi të destinuara për veprimtari industriale, të tilla si prodhim, përpunim ose magazinim të mallrave industriale, duke përfshirë fabrikat, depot, magazinat dhe objektet e tjera të ngjashme me to është 50 për qind e çmimit të sipërfaqeve të banesave të zonës përkatëse sipas qyteteve.

Çmimi për metër katror sipërfaqe ndërtimi që përdoren për bujqësi dhe blegtori, apo veprimtari mbështetëse, si: grumbullim, magazinim dhe ruajtje të produkteve bujqësorë dhe blegtorale, është 30 për qind e çmimit të sipërfaqeve të banesave të zonës përkatëse, me përjashtim të përpunimit ushqimor.

Taksat
Çmimi i vlerësuar për vlerësimin e pasurisë së paluajtshme ndërtesë/njësi pronësore do të korrespondojë me çmimin mesatar referues të ndërtesave që përdoren për qëllime banimi sipas qyteteve. Për nënkategorizime të ndërtesave, që nuk shërbejnë për banim, sipas qëllimit të përdorimit, zbatohen çmimet mesatare për metër katror sipërfaqe ndërtimi.

Nëse çmimi për metër katror për banesë/njësi pronësore, i vënë në dispozicion nga ZVRPP-ja, dhe çmimet minimale fiskale janë të ndryshme, atëherë merret si çmim vlerësues ai çmim që ka vlerën më të lartë.

Njësitë e vetëqeverisjes vendore, duke përdorur të dhënat e mbledhura për ndërtesën/njësinë pasurore, përcaktojnë bazën e taksës dhe llogarisin shumën e taksës vjetore të ndërtesës për t’u paguar nga çdo taksapagues. Baza e llogaritjes së taksës së ndërtesës është vlera e ndërtesës/njësisë pronësore.

Për efekt të llogaritjes së taksës për ndërtesën/ njësi pronësore, baza e taksës shumëzohet me shkallën në përqindje të taksës së miratuar me ligj, sipas kategorive të ndërtesave, si më poshtë: a) 0,05%, për ndërtesën/njësinë pronësore që përdoret, shfrytëzohet për banim; b) 0,2%, për ndërtesën/njësinë pronësore që përdoret, shfrytëzohet për veprimtari ekonomike; c) 30% e shkallës së taksës përkatëse, për të gjithë sipërfaqen ndërtimore, për të cilën zhvilluesi është pajisur me leje ndërtimi dhe nuk ka arritur ta përfundojë.

/r.k./Shqiptarja.com
 • Sondazhi i ditës:

  Ju duket e drejtë që studentët e pavaksinuar të humbasin vitin akademik?

Komento

Komente

 • Deli habilaj: 15/07/2021 12:36

  Veprimet eSpak jane efektive , por jo per ata qe e mbollen dhe e korren korupsionin,por per zckat pas te korrave dhe per gomaret e fshatit . Ata qe e korren korrupsionin po shijojne prodhimin ,por kane lene brenda rrenjet eferres dhe te krisjave, qe lindin me te shpeshta dhe me kapacitet me te madh. Lisi nuk pritet me nje te qelluar, por duhen disa te goditura qe te rrezohe dhe ne renie duhet te ruhen te pafajshmit Falnd

  Përgjigju
 • eva: 06/10/2020 14:12

  Pershendetje!A ka ndryshu dhe per cmimet reference te qerase per tatim burim???Dhe si jane koeficentet?

  Përgjigju
 • Esat Domi: 03/06/2020 10:35

  Pershendetje ! Mendoj se ne kodin zgjedhor te saktesohet vetem nje nen per ndeshkimet e shkelseve ne te gjithe fazat e gjedhjeve. - Percaktimi ne menyre analitike i te gjithe shkeljeve ne zgjedhje - Percaktimi i mases se denimit ne menyre taksative jo me pak 10 vjet Burg pa te drejte perfitimi nga faljet e ndryshme - Numrimi i votave te behet ne qendrat e votimit me te drejte hapje e kutive te votimit per rinumrim - Per diferenca te rezultuara nga rinumrimi, te miratohet denimi i komisionereve me denim taksativ 10 vjet dhe sigurisht pa te drejte perfitimesh nga faljet ne vazhdim - Thuhet denime takasitv per te mos ju lene dore prokuroreve dhe gjukatave per te vendosur sic te duan vete.

  Përgjigju


×

Lajmi i fundit

John

U kërkohet vaksinë anti-COVID ose test PCR, studentët në Vlorë nuk lejohen të futen në auditorë