15 vende të BE-së kërkojnë zgjidhje të reja për migracionin nën shembullin e marrëveshjes Itali-Shqipëri

16 Maj, 20:16

Letra nxit krijimin e ”partneriteteve gjithëpërfshirëse, reciprokisht të dobishme dhe afatgjatë me vendet partnere kryesore përgjatë rrugëve të migrimit”, sipas modelit të marrëveshjeve me ”Turqinë dhe Tunizinë” si dhe marrëveshjen ”Itali-Shqipëri”.