Autoriteti i Dosjeve propozon ndryshime në ligjin për dëmshpërblimin e ish-të dënuarve politikë! Pagesa fikse për të internuarit në kampe e punë të detyruar

23 Shtator, 18:55

Autoriteti për Informimin e Dokumenteve të ish-Sigurimit të Shtetit propozon disa ndryshime në ligjin për dëmshpërblimin e ish-të dënuarve politikë të regjimit komunist.