Laboratori i parë në rajon për evidentimin e viruseve në ujërat e ndotura, Ministrja e Shëndetësisë: Forcohen kapacitetet për përgjigjen ndaj emergjencave

20 Shtator, 16:51

Shqipëria për të parën herë futet në rrjetin e monitorimit përsa i përket identifikimit të Sars-Cov2 në ujërat e ndotura, duke çelur sot laboratorin e parë të identifikimit të hershëm të viruseve nëpërmjet survejancës mjedisore, me impakt në shëndetin publik.

Kategori të tjera