Projektligji për surrogacinë, lindjen in vitro dhe abortin! Besimet fetare: Ndalni draftin, konsultim publik

9 Maj, 16:20

Të ndalohet shqyrtimi i p/ligjit për surrogacinë, abortin dhe lindjet in vitro është kërkesa e hapur e drejtuesve të 5 besimeve fetare në Shqipëri. Këshilli ndërfetar kërkon të bëhen pjesë e konsultimeve dhe dëgjesave të hapura për efektet negative të ligjit për shëndetin e individit, familjes dhe shoqërisë