Si bëja tregti me vendet afrikane për Shqipërinë moniste! Bujar Lybesha sonte në Esencë ora 21:00

9 Qershor, 19:29

Exlusive, flet për herë të parë Bujar Lybesha, ish punonjës i Mineral Impex.