Resmi Petritaj, kopshti në taracën e pallatit

Në taracën e një pallati pranë Shkollës së Baletit në Tiranë ku Resmi Petritaj ka krijuar një hapësirë të gjelbër me pemë frutore dhe lule