ILDKP, hetim pasurisë dhe
pronave të gjyqtarëve

ILDKP, hetim pasurisë dhe<br />pronave të gjyqtarëve
Pronat e padeklaruara dhe pronat e hedhura në emrat e familjarëve të gjyqtarëve do të kalojnë në skaner. Ministria e Drejtësisë dhe Inspektoriati i Deklarimit të pasurive nënshkruan dje një marrëveshje sipas të cilës ILDKP-ja do të ketë akses të plotë në regjistrin elektronik kombëtar të regjistrimit të pasurive. Sistemi dixhital i pasurive të paluajtshme, nga i vihet në dispozicion ILDKP-së, në mënyre që të gjithë pasuritë e nëpunësve publikë, të familjarëve të tyre dhe të personave të lidhur të verifikohen online brenda pak minutave. “Nëpërmjet këtij memorandumi, Qeveria tregon edhe njëherë vullnetin dhe angazhimin maksimal për të siguruar të gjitha mjetet e nevojshme dhe instrumentet ligjore dhe ekzekutive për forcimin institucional. Kjo tregon edhe njëherë vendosmërinë e palëkundur te qeverise për luftën pa kompromis ndaj korrupsionit dhe te gjithë formave te shfaqjes se tij.” –u shpreh Ministri i Drejtësisë Eduard Halimi. Nga ana tjetër kreu i ILDKP-së Adriatik Llala e vlerësoi marrëveshjen si një hap të rëndësishëm dhe pozitiv në forcimin e bashkëpunimit mes dy institucioneve, që ndikon në marrjen në kohë reale të hetimit dhe në uljen e kostos financiare dhe njerëzore dhe ka si qëllim forcimin e shtetit ligjor.

Nisma

Pak kohë më parë është krijuar arkiva dixhitale në ZRPP, portalin e shërbimeve online të regjistrit të pasurive të paluajtshme dhe sistemi One stop shop për noterët. Por ky projekt duket se do të vijë në ndihmë dhe për luftën ndaj korrupsionit në drejtësi sepse duke i dhënë ILDKP-së aksesin online për hetime, do ti japë mundësi asaj që të hetojë në mënyrë më të shpejtë dhe efikase pasuritë e gjyqtarëve, prokurorëve dhe gjithë familjarëve të tyre apo njerëzve të lidhur me ta. Sipas ministrit Eduard Halimi ky memorandum i jep ILDKP-së por dhe institucioneve të tjera mjetet dhe instrumentet për hetime proaktive ndaj çdo nëpunësi publik, subjekt i ligjit për deklarimin e pasurive. “Dhënia e të drejtës së aksesit online për gjithë informacionin e kërkuar, jo vetëm që ndihmon ILDKP-në për hetimin e shpejtë dhe efikas, por ndihmon edhe vetë ZRPP-në pasi lehtëson punën e saj dhe ngarkesën qe kërkohet për fotokopjimin dhe korespondecen në letër’, - u shpreh ministri.

Gjykatësit

Në deklaratat e pasurisë të zbardhura dy javë më parë, vihet re se gjyqtarët janë zyrtarët të cilët zotërojnë pasuri të mëdha. Shpesh ata kanë më shumë se një apartament si dhe dyqane dhe toka bujqësore të cilat iu sjellin fitime nga qiraja. Gjyqtarët disponojnë dhe të ardhura të konsiderueshme bankare, të cilat shpesh janë në valutë të huaj. Sipas perceptimit të publikut shqiptar, sistemi i drejtësisë është një nga sistemet më të korruptuara në vend. Por duket se gjyqtarët do të vijojnë të mbajnë imunitetin që i mbron nga fillimi i procedimeve penale, pa miratimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Kjo pasi mazhoranca dhe opozita nuk kanë arritur ende një konsensus në kufizimin e imuniteteve për zyrtarët e lartë, ku një shtresë e cila do të zhvishej nga imuniteti ishin dhe gjyqtarët. Ndërkaq, partnerët ndërkombëtarë kanë kërkuar nga ekzekutivi dhe reforma të tjera për sistemin e drejtësisë në vend. Shumë zyrtarë, veçanërisht gjyqtarë dhe prokurorë, kanë deklaruar se kanë pranuar shuma të mëdha parash të gatshme në formë të huave, apo dhuratave të shtrenjta, nga të afërmit dhe anëtarët e familjes”. ILDKP-ja ka përllogaritur se rreth 10 milionë €transferohen çdo vit te zyrtarët shqiptarë nga palët e treta, vetëm në formë të huave në para të gatshme. Këto lëvizje të kapitalit jashtë sistemit bankar dhe në formë pasurie, krijojnë dyshim të arsyeshëm se në disa raste ato janë mënyrë e shpëlarjes së parasë, të fituara përmes korrupsionit.

(sg/shqiptarja.com)

  • Sondazhi i ditës:

    Mendoni se arrihet objektivi i qeverisë për pagë mesatare 900 euro?×

Lajmi i fundit

Skënder Minxhozi:  Shihni garën e Tiranës që të kuptoni ‘efektin Berisha’

Skënder Minxhozi: Shihni garën e Tiranës që të kuptoni ‘efektin Berisha’