‘Agjenda 2030’ e miratuar nga OKB/ Shqipëria, pionere e Objektivave të Zhvillimit të Brendshëm

29 Mars 2023, 19:04

Asambleja e Përgjithshme e OKB-së, më 25 shtator 2015, miratoi Agjendën 2030 e cila përcakton 17 Objektiva për Zhvillim të Qëndrueshëm të cilat kanë synimin kryesor ti japin fund varfërisë, të ndërmerren veprimeve strategjike që përmirësojnë shëndetin, arsimin, zvogëlojnë pabarazinë, nxisin rritjen ekonomike, apo marrjen e masave për ruajtjen e klimës e burimeve ujore dhe jo vetëm.