Fakulteti i Ekonomisë dhe Kastrati Group nisin Bashkëpunimin për të Fuqizuar Studentët Ekselentë

23 Maj, 18:44

Fakulteti i Ekonomisë në Universitetin e Tiranës dhe Kastrati Group kanë zyrtarizuar një partneritet të rëndësishëm nëpërmjet një memorandumi bashkëpunimi që fuqizon lidhjen mes studentëve dhe biznesit.