Veri Jug - Rivitalizimi i liqenit të Çerkezës

19 Nëntor 2023, 14:07

Zëvendës administrator I Njësisë Bashkiake në Zall herr Avni Luli, flet mbi liqenin e sapo rikonstruktuar, si pjesë e pasurisë së fshatrave Çerkezë dhe Kamëz dhe që do të shërbejë për vaditjen e tokave.