POP 5

Lajmet më të lexuara të 5 minutave të fundit

Zbardhet lista e koncesionet PPP ekzistuese dhe të parashikuara

Qeveria shqiptare ka miratuar kontrata koncesionare me vlerë 504.8 miliardë lekë. Ndërkohë, për vitin 2018 janë parashikuar edhe tetë kontrata të reja koncesionare, duke e çuar vlerën e përgjithshme të koncesioneve ekzistuese dhe të parashikuara në 661.594.257.243 lekë. Shifra është më e madhe se 5 miliardë euro. Lista përkatëse e kontratave koncesionare, apo të Partneritetit Publik-Privat (PPP) është përpunuar nga Open Data Albania.  

Sipas listës të publikuar nga Ministria e Financave, në total janë 223 kontrata koncesionare. Sektori që ka peshën më të madhe të kontratve në vlerë është Energjia, me 75 për qind të totalit të vlerës 185 kontrata me vlerë 379.4 miliardë lekë, ku përfshihen HEC-et. Sektori i dytë është Transporti, me 7% të totalit të vlerës me 37.5 miliardë lekë. Sektori i Shëndetësisë është sektori i tretë. Të gjitha kontratat e këtij sektori janë me mbështetje buxhetore.

Sektori i Tatimeve dhe Dogana ka një faturë koncesionare prej 28.1 miliardë lekësh, ndërkohë që sektori i Mjedisit ka lidhur kontrata me  vlerë 25.4 miliardë lekë.

Sektori i Bujqësisë është sektori me më pak peshë përsa i përket faturës koncesionare me vlerë prej vetëm 1.9 milionë lekësh me një kontratë për kultivimin e ullirit deri në 1.000 ha, në Kavajë.

Për vitin 2018 janë parashikuar 8 kontrata të reja koncesionare: ndërtimi me koncesion i 17 shkollave në Bashkinë Tiranë; ndërtim, operim i Spitalit Rajonal Fier; ndërtimi me koncesion për këto projekte: Ndërtimi dhe Operimi i Aksit Tiranë-Thumanë-Vorë; Ndërtimi dhe Operimi i Rrugës Kardhiq – Delvinë; Ndërtimi dhe Operimi i Rrugës Kashar – Rrogozhinë; Ndërtimi dhe Operimi i Rrugës Milot – Balldren; Ndërtimi dhe Operimi i Rrugës Orikum – Himarë; Ndërtimi dhe Operimi i Rrugës se Arbrit.
 

Open Data publikon listën e projekteve

ekzistuese dhe të parashikuara

TOTALI 504,877,137,243

NLloji: Kontrate Shërbimesh 49,660,000

Menaxhimi dhe zhvillimi teknologjik i prodhimit të fidanëve

pyjor/arror në Fidanishten Shtetërore të Cërrikut, Elbasan 49,660,000

Lloji: Ndërtim, Operim, Transferim 24,935,343,761

Ndërtimi dhe administrimi i impiantit të përpunuar

të mbetjeve urbane të qarkut Elbasan 2,894,400,000

Për ndërtimin e administrimin e Impiantit të trajtimit të

mbetjeve urbane të Qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë 3,666,177,561

Inceneratori i Tiranës 18,374,766,200

Lloji: Shfrytëzim 503,712,646

Shfrytëzimi i Burimit ujor “Sasaj, Bunec”, Sarandë 503,712,646

KATEGORIA: SEKTORI I TRANSPORTIT 37,513,358,873

Lloji: Kontrate Shërbimesh 1,354,539,000

Menaxhimi, Operimi, Mirëmbajtja, Përmirësimi teknik dhe

Adaptimi i terminalit të trageteve dhe krocerave Durrës. 555,162,000

Projektim, financim, rehabilitim, testim, shfrytëzim dhe

mirëmbajtje të Qendrave të Kontrollit Teknik të mjeteve. 561,003,000

Dhënie me koncesion të shërbimeve detare.(ASHD), 238,374,000

Lloji: Ndërtim, Operim, Transferim 36,158,819,873

Menaxhimi, operimi, mirëmbajtja dhe përmirësimi teknik

i terminalit të konteinerve në portin e Durrësit 3,705,000,000

Ndërtim, Shfrytëzim dhe Transferim në pronësi të shtetit, të Portit të Jahteve Shëngjin 730,338,000

Ndërtimi i portit të jahteve në Kalanë e Turrës, Komuna Synej, Kavajë. 4,450,000,000

Ndërtimi, Operimi dhe Transferimi i Aeroportit “Nënë Tereza” 9,310,000,000

Ndërtimi, Operimi, Transferim i parkimit nëntokësor në parkun “Rinia”, Tiranë 1,937,932,800

Ndërtimi, përmirësimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e Autostradës Milot-Morinë 2,005,314,422

Ndërtimi, shfrytëzimi i portit të jahteve në qytetit e Durrësit. (BOT) 1,356,144,750

Ndërtimi, Shfrytëzimi dhe Transferimi të portit të tipit MBM, Porto Romano, Durrës 1,162,800,000

Operimi, Ndërtimi, Mirëmbajtja, Përmirësimi

Teknik dhe Adaptimi i Terminalit Lindor Durrës. 2,069,371,737

Ndërtim, operim dhe transferim Infrastruktura Hekurudhore Fier-Ballsh, Fier-Vlorë 2,431,918,164

Ndërtimi, Operimi dhe Transferimi (BOT) HEC mbi lumin

Devoll, rimbursimi i ndërtimit të rrugëve zëvendësuese 7,000,000,000

KATEGORIA: SEKTORI I BUJQËSISË 1,906,500

Lloji: Ndërtim, Operim, Transferim 1,906,500

Kontratë Koncesioni për kultivimin e ullirit deri në 1000 ha, Kavajë 1,906,500

KATEGORIA: SEKTORI I ENERGJISË 379,478,818,639

Lloji: Ndërtim, Operim, Transferim 379,478,818,639

Financimi, Projektimi, Ndërtimi, Vënia në Punë, Administrimi, Mirëmbajtja dhe Transferimin

e Hidrocentraleve “Shkallë”, “Cerrujë”, “Plesha”, “Bejni1”, “Bejni2”, “Klos”. 1,465,039,743

Ndërtimin, operimin dhe transferimin e Hidrocentraleve

Gjuraj, Kashec, Rragam dhe Lepurushe 780,000,000

Ndërtimin, operimin dhe transferimin e hidrocentraleve mbi Lumin Kardhiq 1,041,453,039

Ndërtimin, operimin dhe transferimin e hidrocentraleve mbi

Përroin Ujëmbledhës të Përroit të Zhejës 61,916,210

Ndërtimin, operimin dhe transferimin e Hidrocentraleve

në Pellgun Ujëmbledhës të Shmilit dhe Zallit të Gjurait, Rrethi Librazhd 1,165,964,018

Ndërtimin, operimin dhe transferimin e hidrocentraleve

RAPUN 3, RAPUN 3A dhe RAPUN 4 790,361,250

Ndërtimin, operimin dhe transferimin e hidrocentraleve

TREBINJA 1, TREBINJA 2, POTGOZHAN, KALIVAÇ dhe DUNICE 175,585,602

Ndërtimin, operimin dhe transferimin e Hidrocentraleve,

Cemerica 1, Cemerica 2 dhe Cemerica 3 300,673,715

Ndërtimin, operimin dhe transferimin e hidrocentralit ARSTI 225,125,130

Ndërtimin, operimin dhe transferimin e Hidrocentralit Begaj 2,794,366,000

Ndërtimin, operimin dhe transferimin e Hidrocentralit Egnatia 321,956,600

Ndërtimin, operimin dhe transferimin e hidrocentralit KALIVAR 465,326,140

Ndërtimin, operimin dhe transferimin e Hidrocentralit Lingjaca 149,524,860

Ndërtimin, operimin dhe transferimin e hidrocentralit QYTEZË 27,700,000

Ndërtimin, operimin dhe transferimin e hidrocentralit VILIQ 199,260,305

Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentralit LLËNGË 252,559,542

Ndërtim, operim dhe transferim e hidrocentraleve SHEBA 1,

SHEBA 2, SHEBA 3 dhe SHEBA 4 416,000,000

Ndërtim, operim dhe transferim Hec Holta Kabash dhe Holta Porocan 500,000,000

Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentraleve GERMANI 1, 2, 3, 4 dhe 5 348,238,001

Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentraleve mbi Lumin SETA 1,400,805,550

Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentraleve PRELLE 1 dhe PRELLE 2 1,512,585,536

Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentraleve të Lashkizës 322,691,040

Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentrali “Gjoni”,

“Blishta”, “Klosi”, “Domi”, “Luci”, “Shoshaj”, “Zenishti” dhe “Burreli” 4,069,596,314

Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentrali Batra 369,786,250

Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentrali Blaç 44,000,032

Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentrali Bushtrica 1 506,147,190

Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentrali Dars 1,230,440,516

Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentrali Dragostunje 39,000,000

Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentrali Dukagjini 1 2 3 18,876,907,000

Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentrali Grabova 2 1,486,571,351

Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentrali Guri i Bardhe 800,908,292

Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentrali HEC-et

ne pellgun ujëmbledhës te përroit Malind 294,085,200

Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentrali Kaskada e Devollit 130,000,000,000

Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentrali Lusa 621,368,362

Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentrali Malla 176,321,017

Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentrali Mbi lumin Shkumbin (9 hece-QUKES) 6,249,092,892

Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentrali Mbi përroin e Truenit 192,560,000

Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentrali Mbi

përroin Sheja e Librazhdit 5 hidrocentrale 492,775,800

Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentrali Rapuni 1, Rapuni 2 749,080,000

Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentrali Seke 1,177,887,502

Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentrali Selca 2 dhe Mesmal 269,981,177

Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentrali Sllabinje 2 847,000,000

Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentrali Staravecka (Backa 1,.2,3) 1,156,808,769

Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentrali Stavec 870,315,194

Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentrali Stojan 124,333,623

Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentrali Shushice 2,433,789,054

Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentrali Shutri 1,2 136,783,700

Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentrali Topcias (Rrethi Elbasan) 128,221,000

Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentrali Valbona 7,331,612,960

Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentrali Valbone 274,000,000

Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentrali Vlushe 1,715,320,000

Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentrali Zalle Xhuxh 1,2 85,780,000

Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentrali Zalli i Qarrishtes 5,273,943,244

Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentralit RUNJA 351,244,805

Ndërtim, operim dhe transferim i hidrocentraleve ARRËZ,

SHËNDELLI, SOTIRE, PODE, MESARE, URA, RAJAN 2,

RADON, DEDOVE, PESHTAN, OSNATI DHE GRADISHT

837,404,386

Ndërtim, operim dhe transferim i hidrocentraleve

FLETI 1, FLETI 2, FLETI A dhe FLETI B 815,963,996

Ndërtim, operim dhe transferim i hidrocentraleve KUKUR 1, 2, 3, 4 dhe 5 4,547,551,449

Ndërtim, operim dhe transferim i Hidrocentralit Dragobia 2,404,858,492

Ndërtim, operim dhe transferim të Hidrocentraleve në Kaskadën e Osumit 30,994,337,216

Ndërtim, operim dhe transferim, i Hidrocentraleve, Prishta1, Prishta 2, 329,256,843

Ndërtim, operim dhe transferimin e hidrocentraleve

ZAJE, TUJAN, XHAFERAJ, KOLLOVOZ, NOVOSEJË, MËSHTEKËN 223,087,239

Ndërtim, operim dhe transferimin e hidrocentralit ZEREC 120,311,959

LISTA E KONTRATAVE KONCESIONARE/PPP AKTIVE SIPAS VLERAVE TË KONTRATËS (EKZISTUESE DHE PARASHIKIM 2018)

Objekti i Kontratës Vlera e kontratës Objekti i Kontratës Vlera e kontratës

dërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Arrez 1, Arrez 2, Arrez 3 dhe Arrez 4 295,860,000

Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Backa 1,

Backa 2, Backa A, Backa B, Backa C 115,680,876

Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Ballenjë 138,314,960

Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Bershi-Klos 250,548,894

Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Bënçë dhe Tepelenë 675,221,200

Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Bigas dhe Veleshnje 42,420,000

Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Bregu i Madh 128,136,000

Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Cangonj 62,650,250

Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Çaje,

Reke, Livadhe, Shkinak, Lapaj 2, Bushtrica 1, Bushtrica 2 dhe Bushtrica 3 3,673,402,000

Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Gavran1 dhe Gavran 164,333,245

Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Guri i Kuq 1/1 dhe Guri i Kuq 1/2 136,963,790

Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Iballe 1, 2,

Sapaç 1, 2, Berisha dhe Liqeni, Rrethi Pukë 1,572,169,360

Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Kaskada e Hec-eve të Hotolishtit 567,859,875

Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Kasollet e Selcës 526,318,254

Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Kryezi 3, Kryezi 4 dhe Kryezi 5 131,064,360

Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Lajthia, Kolesjan, Domaj 123,761,020

Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Lefter 1, Lefter 2A, Lefter 2B, Lefter 3 208,659,212

Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Lumzi 1,725,593,333

Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve mbi Lumin Gjader 1,592,690,975

Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Meshanik dhe Guvë 216,152,500

Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Myhejani 1, Myhejani 2, Myhejani 3 577,625,340

Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve

në Pellgun Ujëmbledhës të Zallit të Bulqizës/Vajkal- Rrethi Bulqize 587,563,575

Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Potam 291,900,000

Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Quki 1 dhe Quku 2 150,894,676

Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Steblevë 159,680,320

Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Suha 2 360,000,000

Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Shkopet 2 dhe Shkopet 3 2,273,383,994

Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Shpella Poshtë II dhe Shpella Poshtë III 144,560,000

Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Shutri 139,666,667

Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Vendresh,

në Pellgun ujëmbledhës Përroi Vendreshes, Komuna Vendresh, Rrethi Skrapar 37,250,000

Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Vernik 1, Vernik 2, Vernik 3 dhe Vernik 4 971,365,040

Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Vokopola 1, Vokopola 2 dhe Vokopola 3 497,257,690

Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Denas 936,000,000

Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit

Dobrenje-Tomorrice, në Përroin e Hijes, Skrapar 106,780,000

Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Kaçinar 315,219,168

Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Nishan 212,520,000

Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Plepi,

në Përroin e Plepit, Komuna Okshtun, Rrethi Dibër 86,818,382

Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Skatinë 129,541,704

Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Shengjon, Komuna Fan, Rrethi Mirditë 101,242,260

Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Shengjun 349,864,502

Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentraleve mbi Lumin Curraj, Rrethi Tropojë 13,728,387,330

Ndërtim, Operim, Transferim i hidrocentralit Poçem 14,134,724,113

Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentralit Spathare 80,070,750

Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentralit Suha-1 3,181,563,000

Ndërtim, operim, transferim i hidrocentralit Labinot Fushë 347,706,122

Ndërtim, shfrytëzim dhe transferim të Hidrocentraleve Lura 1, 2 dhe 3 1,300,177,500

Ndërtim. operim, transferim i Hidrocentralit Tuçep 2 166,000,000

Ndërtimi operimi dhe transferimi i hidrocentralit Lapaj 1,453,500,000

Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Orgjost i Ri; Ble1, 2; Topojan 1,2 3,565,744,707

Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Belesova 1 dhe 2 46,315,030

Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Bistrica 3 dhe 4 756,400,000

Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Bishnica 1 dhe 2 250,000,000

Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve

Borje, Oreshkë, Cernalevë, Cernalevë 1 830,097,322

Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Çekrezë 1, 2 123,858,465

Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Dobjot i Madh,

Arrëz, Miras, Menkulas, Bracen, Kuç. 124,254,000

Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Gomsiqe 1,2,3,4 2,149,411,466

Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Gostivisht,

Langarica3, Ura e Dashit 309,815,533

Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Hurdhasi 1, 2, 3 200,000,000

Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Kozel, Helmes 1 dhe Helmes 2 108,000,000

Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Lengarica 1 dhe 2 1,980,904,000

Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Nishova 1, 2 89,684,218

Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve

Progonat, Lekdush - Bënçë e Sipërme 929,146,830

Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Strelca 1, Strelca 2, Strelca 3 1,084,000,000

Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Shemri dhe Mgulle 69,026,908

Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Shtika 1,2,3,4 87,570,000

Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Zerec 1,2 199,921,096

Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Bisak 50,617,908

Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Driza 151,000,000

Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Hotolisht, Librazhd 424,080,723

Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Kabash 1 dhe 2 671,000,000

Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Kacni 133,121,000

Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Klos 96,422,100

Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit koka 1 392,862,289

Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Koxheraj 102,963,375

Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Kryezi dhe Kryezi i Epërm 50,419,481

Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Lumi Treskës 656,545,309

Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Lumi Zalli i Okshtunit 4,443,351,400

Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Martanesh 857,861,985

Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Nicë 49,800,000

Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Ostren i Vogël 46,870,792

Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Peqin 521,573,382

Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Perrollaj 51,434,808

Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Përroi i Trebishit, Bulqizë 209,336,441

Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Pobreg 995,034,550

Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Qarr Kaltanj 273,892,660

Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Radovë 188,000,000

Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Selishtë 120,000,000

Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Sllabinjë 1,290,117,487

Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Stravaj 503,529,364

Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Shutinë 115,000,000

Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Thanë, Mollas 1,042,888,000

Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Ujanik 2 134,550,000

Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Vërtop 283,950,430

Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Vlushë 1,884,040,000

Ndërtimi operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Gur Shpat1, Gur Shpat 2 176,738,773

Ndërtimi operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Sotirë, Sotirë 2 144,554,509

Ndërtimi operimi dhe transferimi i hidrocentralit Mollaj 79,700,000

Ndërtimi operimi mirëmbajtja dhe transferimi i hidrocentraleve Lenie, Shalës, Strelcë 354,282,240

Ndërtimi operimi mirëmbajtja dhe transferimi

i hidrocentraleve të kaskadës së lumit Dardhë. 907,956,000

Ndërtimi operimi mirëmbajtja dhe transferimi i hidrocentralit Lena 1, Lena 2, Lena 2-A 311,332,059

Ndërtimi operimi mirëmbajtja dhe transferimi i hidrocentralit Picar 1 35,455,750

Ndërtimi operimi mirëmbajtja dhe transferimi i hidrocentralit Qafëzezë 51,955,070

Ndërtimi operimi mirëmbajtja dhe transferimi i hidrocentralit Verbë - Selcë. 315,570,000

Ndërtimi operimi mirëmbajtja dhe transferitm

te hidrocentraleve Murdhar 1 dhe Murdhar 2 501,411,750

Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Fterë dhe Fterë 1. 650,565,750

Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Çarshovë 83,500,000

Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Dishnicë 15,300,000

Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Faqekuq 1 dhe 2 587,975,273

Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Lubonjë 39,000,000

Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Tervol 325,800,167

Ndërtimin, operimin dhe transferimin e Hidrocentraleve Kaskada e Luses 743,776,400

Ndërtimin, operimin dhe transferimin e hidrocentraleve

VRANISHT, STROPAN, GRAPSH-ZICISHT dhe HOCISHT 92,548,781

Ndërtimin, pronësinë, shfrytëzimin,

mirëmbajtjen dhe transferimin e Hidrocentralit të ri në Ashta 19,520,000,000

Për ndërtimin, operim dhe transferim të Hidrocentraleve

Veleshica 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sllove dhe Bjeshke 3,254,323,134

Për ndërtimin operimin dhe transferimin e Hidrocentralit Peshku 188,055,946

Rehabilitimi, Operimi dhe Transferimi i Hidrocentralit “Labinot-Mal” 12,500,000

Rehabilitimin, operimin dhe transferimin e hidrocentralit DOMAJ, Has 12,369,610

Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentrali mbi lumin Fan i Madh dhe

Fan i Vogël ( 5 hec-e: gojan, Gjegjan, peshqesh, Ura e fanit, fangu), rrethi Mat 13,600,000,000

Ndërtim, operim dhe transferim Hidrocentralet mbi përroin 1,702,149,000

Zalli i Lunikut

Ndërtim, operim dhe transferim Hec-et mbi lumin Gostime 7,806,058,026

(Egnatia Shushice)

Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentrali Lunik 786,900,000

KATEGORIA: KONTRATA MBI BAZE TARIFORE -

Lloji: Kontrate Shërbimesh -

“Dhënie me Koncesion/Partneritet Publik Privat të Shërbimit të Sistemimit dhe Menaxhimit

të Parkimit në Qytetin e Vlorës -

Krijimi dhe funksionimi i sistemit të kontrollit të pullave fiskale. -

Kryerja e shërbimit të rimorkimit të anijeve, Shërbimi i Sektori i Transportimit, Sektori i

Transportit i Ekuipazheve të anijeve, Operacionet e ngarkim-shkarkimit.

-

Prodhimi dhe shpërndarja e kartave të identitetit dhe pasaportave elektronike. -

KATEGORIA: SEKTORI I SHENDETESISE 34,255,592,000

Lloji: Kontrate Shërbimesh 34,255,592,000

Ofrimi i setit të personalizuar të instrumenteve kirurgjikale, material mjekësor steril

një përdorimësh në sallat kirurgjikale, trajtimi i mbetjeve biologjike dhe dezinfektimi i

sallave kirurgjikale.

10,055,472,000

Shërbimi i Hemodializës 8,706,600,000

Ofrimi i Shërbimit të Kontrollit Bazë (Check-Up) 6,435,520,000

Ofrimi i shërbimeve laboratorike spitalore 9,058,000,000

KATEGORIA: SEKTORI TATIMOR DHE DOGANOR 28,138,744,824

Lloji: Kontrate Shërbimesh 28,138,744,824

Financimi, ngritja dhe operimi i shërbimit të skanimit

të konteinerve e automjeteve të tjera në Republikën e Shqipërisë. 27,663,364,824

Shërbimi i markimit dhe monitorimit të karburanteve 475,380,000

KONTRATA TE PARASHIKUARA PËR V.2018 156,717,120,000

SEKTORI I ARSIMIT 6,440,000,000

Lloji: Ndërtim, Operim, Transferim 6,440,000,000

Ndërtimi i Shkollave ne Arsimin Parauniversitar ne Bashkinë e Tiranës 6,440,000,000

SEKTORI I SHENDETESISE 9,598,120,000

Ndërtim, Operim, Transferim 9,598,120,000

Spitali Rajonal i Fierit 9,598,120,000

SEKTORI I TRANSPORTIT 140,679,000,000

Lloji: Ndërtim, Operim, Transferim 140,679,000,000

Ndërtimi dhe Operimi i Aksit Tirane-Thumane-Vore 34,307,000,000

Ndërtimi dhe Operimi i Rrugës Kardhiq - Delvine 8,652,000,000

Ndërtimi dhe Operimi i Rrugës Kashër - Rrogozhine 41,580,000,000

Ndërtimi dhe Operimi i Rrugës Milot - Balldren 14,280,000,000

Ndërtimi dhe Operimi i Rrugës Orikum - Himare 17,808,000,000

Ndërtimi dhe Operimi i Rrugës se Arbrit 24,052,000,000

TOTAL KONTRATA (EKZISTUESE+PARASHIKIM) 661,594,257,243

Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë

/d.ba.
Komento

Komente

  • redi: 24/05/2018 10:22

    Me projektin mafioz 1bilion euro (vetem koncensionet ne hodrocentrale jane efektiv) Shqiperia shkon ne falmentim , se nuk eshte ne gjendje te uli borxhin dhe merr akoma borxh per te lare borxhin e vjeter . Ky model ekonomik si fillim duket ideal ,po bishtin e ka mbrapa . Ed Rama largo sa me shpejt Ahmetajn dhe keshilltarin gopit sames qe ke per ekonomine ,se po te kshillon keq . Modeli lberal i ekonomise duke i hequr shtetit cdo prone, eshte kriminal dhe i rrezikshem per konflkt social, se rrit pabarazine dhe urrejtjen e shtresave ne nevoje .Nuk eshte rrezik vetem per ne ,por mbare Europen dhe shife cfar po ndodh ne France. Privatiximi i bankave dhe telekomunikacioneve si objekte strategjike , varferoi shqiptaret . Klase polirike kriminale per 27 vjet demokrature

    Përgjigju