Paga mesatare bruto 73 mijë lekë, thellohet diferenca mes pagave në shtet dhe atyre në privat!

12 Qershor, 15:49

Të punësuarit në shtet vijojnë të paguhen më shumë se ata në privat. Sipas INSTAT, rrogat mesatare në sektorin publik janë afro 85 mijë lekë, ndërsa në privat 68 mijë lekë. Ndikim negativ në nivelin e ulët të pagave në privat po jep edhe informaliteti, pasi bizneset nuk deklarojnë pagat reale të punonjësve.