Pas fondacioneve, pasuria kulturore dhe tek individët! Ja kriteret që u japin të drejtën e menaxhimit deri në 10 vjet! Specialisti: Problem ligji, ne ishim kundër

14 Gusht, 20:13

Pas fondacioneve të posaçme, qeveria nxjerr kriteret për menaxhimin indirekt të pasurisë kulturore nga individë të posaçëm. Persona publikë a privatë mund të marrin në administrim deri në 10 vjet pasuritë publike, ku me vendim të këshillit të ministrave atyre u lind ndër të tjera e drejta e shfrytëzimit të hapësirave.

Kategori të tjera