Artikuj nga Pëllumb Kulla
  • Ua! Disidentë dhe nuk e paskemi ditur!

    Ne paskemi qenë disidentë, pa e ditur as vetë! Edhe në dhithirambet edhe në hymnet e në marshet tona, kundërshtimin e dhunës e kemi bërë, por vetëm se këta breza që po vijnë, duhet të na e lexojnë me vëmendje dhe dashamirësi.

  • Rrofshin faqezinjtë që na zbardhin faqen!

    Qëkurse erdhi dita dhe u bë e mundur që nëpër kutitë e votimit të shfaqje vullnetin tënd e të bëje zgjedhje të lirë, në këtë vend nuk janë bërë asnjëherë zgjedhje.