Pronat, Shqipëria shpërfill
Këshillin e Evropës

Pronat, Shqipëria shpërfill <br />Këshillin e Evropës
TIRANE- Duket se qeveria Berisha nuk ka kohë të merret me procesin e kthimit dhe të kompensimit të pronës. Këshilli i Evropës kishte sugjeruar një dokument, në formën e një memorandumi të titulluar "Për masat strategjike të situatës së pronave në Shqipëri", i cili është hartuar që më 25 maj të vitit të kaluar. 

Strategjia e zgjidhjes përfundimtare është pranuar edhe nga qeveria shqiptare, e cila e ka miratuar dokumentin më datë 29 prill 2011 dhe ai tashmë duhej të përbënte strategjinë zyrtare edhe të Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë në këtë fushë, pasi, me publikimin e saj në Fletoren Zyrtare të datës 31 maj 2011, vendimi përkatës ka hyrë në fuqi.

Këshilli i Evropës ka konstatuar se ka patur vazhdimisht cenim të së drejtës së pronës ndaj individëve shqiptarë. Kjo ka ardhur si pasojë e pengesave dhe vështirësive për realizimin e procesit të kthimit dhe kompensimit të pronave.

Gjykata Evropiane, në vendimet e saj për disa raste të përsëritura nga Shqipëria, ka konstatuar se mosekzekutimi i vendimeve gjyqësore të formës së prerë apo i vendimeve të komisioneve të pronave në kohë, vendime të cilat i konsideron si "quasi gjyqësore", ka cenuar të drejtën e ankuesve për proces të rregullt ligjor, në të njejtën kohë edhe me të drejtën e pronës, që është një e drejtë themelore e njeriut. Gjykata ka vlerësuar, gjithashtu, se sistemi juridik në vendin tonë "nuk ofron mjete ligjore efektive ankimi për adresimin e mosekzekutimit të vendimeve gjyqësore të formës së prerë, çfarë përbën cenim të së drejtës së ankuesve për mjete efektive ankimi".

Mosekzekutimi i vendimeve ka ardhur si pasojë e problemeve dhe vështirësive që hasen lidhur me zbatimin e ligjit nr.9235, datë 29.7.2004 "Për kthimin dhe kompensimin e pronave", lidhur me procesin e regjistrimit të pronave, si dhe lidhur me sigurimin e mjeteve juridike efektive në rastet e mosekzekutimit të vendimeve përfundimtare gjyqësore.

Këshilli i Evropës, në këtë mënyrë, kritikon, si sistemin ligjor në Shqipëri, ashtu edhe zbatimin e tij në praktikë, duke filluar nga mangësitë që konstatohen në hipoteka e kadastra, deri te mungesat e theksuara të efektivitetit të përmbarimit gjyqësor.

"Sipas Këshillit të Evropës, kuadri ligjor për pronat paraqitet mjaft i fragmentuar dhe ka nevojë të konsolidohet e të thjeshtohet, për të përcaktuar procedura të thjeshta dhe transparente kompensimi. Por, deri tani, asnjë projekt nuk është paraqitur, as në qeveri, as në Kuvend."- shkruhet në shkrimin e  botuar sot në gazetën Shqiptarja.com.

  • Sondazhi i ditës:

    Marrëveshje në Ohër, po shkojnë Kosova e Serbia drejt pajtimit përfundimtar?×

Lajmi i fundit

Çerdhe prostitucion në qendër masazhi pranë shkollës 'Petro Nini' në Tiranë, 4 të reja në pranga! Njëra prej tyre administratore

Çerdhe prostitucion në qendër masazhi pranë shkollës 'Petro Nini' në Tiranë, 4 të reja në pranga! Njëra prej tyre administratore