'Jemi të vonuar në zbardhjen e bisedave në Sky Encrochat', gazetarja në '5 Pyetjet': Pjesa më e bukur kur të dalin bisedat e politikanëve

20 Maj, 22:59

Gazetarja Keti Banushi zbuloi në '5 Pyetjet' se Prokuroria në Shqipëri është prapa me zbardhjen e bisedave në Sky Encrochat të ardhur nga autoritetet belge dhe franceze. Shtetet e tjera sipas saj e kanë kryer zbardhjen e letërporosive. Ndërsa avokati Hoxha thotë se letërporosia ka ardhur me hard disk.