Ish-të përndjekurit/ Ndryshon skema e pagesës së kësteve të dëmshpërblimit

Këshilli i Ministrave kë bërë dje, në mbledhjen e radhës, disa ndryshime në vendimin nr.419, datë 14.4.2011, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, që ka të bëjë me mënyrën e pagesës së kësteve të dëmshpërblimit për ish-të përndjekurit që janë gjallë apo trashëgimtarët e tyre.

Sips ndryshimeve të bëra në VKM, qeveria ka vendosur që, në bazë të buxhetit vjetor të vënë në dispozicion, fondi i dëmshpërblimit të ish-të dënuarve politikë nga regjimi komunist këtej e tutje do të ndahet në mënyrë proporcionale për të gjithë përfituesit. Pra, të gjithë përfituesit do të marrin të njejtën shumë. Por kjo masë merret vetëm në ato raste kur plotësohet kushti që kësti i dëmshpërblimit të mos jetë më i madh se një milion lekë. Po në Vendimin e djethëm është shfuqizuar pika 2 e VKM-së së vitit 2011, ku përcaktohej se “në çdo rast, vlera e këstit të dëmshpërblimit është jo më e vogël se 100.000 lekë dhe jo më e madhe se 1.000.000 lekë”.

Në ndryshim nga rregulli i deritanishëm, qeveria vendos që, për të gjitha subjektet përfituese parësore, kur vlera totale e dëmshpërblimit është mbi tetë milionë lekë, do të vijohet me pagesën e këstit pasardhës deri në shpërndarjen e plotë të shumës së miratuar. Në rast se vlera totale e miratuar për të gjithë përfituesit është deri në 1.000.000 lekë, shpërndarja e dëmshpërblimit do të kryhet me një këst të vetëm, pavarësisht fazës në të cilën ndodhet shpërndarja e dëmshpërblimit.

Dhe, më tej, “Me kryerjen e pagesës së dëmshpërblimit për të gjithë përfituesit, brenda këstit më të ulët fillon pagesa e këstit pasardhës. Ky mekanizëm përsëritet deri në shpërndarjen e plotë të shumës së dëmshpërblimit. Ky vendim do të hyjë në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

Ndërkohë, mMinistria e Financave ka publkuar listën e katërt me emrat e trashëgimtarëve të ish-të përndjekurve politikë nga regjimi komunist, që kanë afat tre muaj për të sjellë dokumentat që u mungojnë, në mënyrë që të realizohet marrja e këstit të tretë të dëmshpërblimit të parashikuar nga ligji për ta.

( Kliko këtu ) lista e plotë me emra

d.ba./b.ha./Shqiptarja.com
Komento