SHBA tjetër goditje Berishës, Joe Biden fut Shqipërinë në urdhrin e ri: Bllokim pasurie për zyrtarët dhe ish-zyrtarët e korruptuar që destabilizojnë Ballkanin

Presidenti i SHBA, Joe Biden ka nxjerrë një urdhër të ri ekzekutiv që përfshin edhe Shqipërinë, ku parashikon bllokim pasurie për zyrtarët dhe ish-zyrtarët e korruptuar që kontribuojnë në destabilizimin e Ballkanit Perëndimor.

Kjo duket si një goditje tjetër për ish kryeministrin Sali Berisha dhe familjen e tij pas shpalljes "Non Grata" pak ditë më parë nga SHBA. Sipas këtij urdhri, Berisha dhe familja e tij rrezikojnë t'u bllokohet pasuria që kanë në SHBA. Por nuk është vetëm Berisha ai që rrezikon nga ky vendin i Biden, pasi të shpallur "Non Grata" nga SHBA janë edhe ish-prokurori i përgjithshëm Adriatik Llalla, Tom Doshi dhe Vangjush Dako.

Në një letër që Biden i dërgon Senatit dhe Kongresit bëhet fjalë për ndryshimin e një dekreti ekzistues në qershor 2001 që përfshinte ish-Jugosllavinë. Tashmë në të do të jetë përfshirë edhe Shqipëria. Në urdhërin ekzekutiv kërkohet Bllokimi i Pronës dhe Pezullimi i Hyrjes në SHBA të Personave të Caktuar, që Kontribuojnë në Situatën Destabilizuese në Ballkanin Perëndimor. Presidenti Biden deklaron se persona të tillë përbëjnë një kërcënim të pazakontë për sigurinë kombëtare dhe politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara.

“Në kuadër të situatës në territorin e ish Federatës Socialiste të Republikës së Jugosllavisë dhe Republikës së Shqipërisë në dy dekadat e fundit, përfshi cenimin e marrëveshjeve të pasluftës si dhe institucioneve pas shpërbërjes së ish-Jugosllavisë, si dhe përhapja e gjerë e korrupsionit ne qeverite dhe institucionet e ndryshme në Ballkanin Perëndimor dëmton progresin kundrejt qeverisjes efektive dhe demokratike, integrimin e plotë drejt institucioneve transatlantike dhe kësisoj është një kërcënim i jashtëzakonshëm ndaj sigurisë kombëtare dhe politikave të jashtme të Shteteve të Bashkuara.

Urdheri zgjeron objektivin gjeografik te regjimit të sanksioneve ekzistuese, duke perfshire dhe Shqiperine, dhe zgjeron kriteret e percaktimit per kercenimet aktuale ndaj sigurise kombetare te SHBA-ve dhe interesave te politikes se jashtme ne rajon, duke perfshire pengesen e proceseve gjyqesore dhe demokratike, korrupsionin dhe krimin e organizuar.

Të gjithë pronat apo interesat mbi pronat që janë në Shtetet e Bashkuara, që vijnë në të ardhmen në Shtetet e Bashkuara, ose që vijnë në të ardhmen në pronësi apo në kontroll të një personi në Shtetet e Bashkuara do të bllokohen dhe nuk mund të transferohen, paguhen ,eksportohen, tërhiqen; nga asnjë person", thuhet në letrën e Biden.

Në pikën ''V'' të urdhërit të ri nënvizohet përfshirja e një zyrtari ose ish-zyrtari në korrupsion.

"Të jesh përgjegjës ose bashkëpunëtor, ose të përfshihesh drejtpërdrejt ose indirekt në korrupsionin në lidhje me Ballkanin Perëndimor, përfshirë korrupsionin nga, në emër të, ose të lidhur ndryshe me një qeveri në Ballkanin Perëndimor, ose një zyrtar aktual ose ish-zyrtar i qeverisë në çdo nivel të qeverisjes në Ballkanin Perëndimor, të tilla si keqpërdorimi i pasurive publike, shpronësimi i pasurive private për përfitime personale ose qëllime politike, ose ryshfet", thuhet më tej në letër.

 Në argumentimin e DASH për shpalljen e Berishës "Non Grata" thuhej se ky vendim ndaj tij vjen pasi  është përfshirë në akte korruptive si keqpërdorimi fondeve publike dhe ndërhyrje me proceset publike duke përdorur fuqinë për përfitime personale, dhe pasurimin e aleatëve politik përfshi familjen në kurriz të konfidencës publike të qeverisë  shqiptare dhe institucioneve.

Urdhëri ekzekutiv i Presidentit Biden u përcoll edhe nga ambasadorja e SHBA në Tiranë, Yuri Kim, e cila thekson se lufta kundër korrupsionit është thelbi i sigurisë kombëtare të SHBA.

Urdheri i plotë:

Nga autoriteti që më është dhënë si President nga Kushtetuta dhe ligjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përfshirë Aktin Ndërkombëtar të Fuqive Ekonomike Ndërkombëtare (50 USC 1701 e vijues) (IEEPA), Aktin Kombëtar të Emergjencave (50 USC 1601 e vijues) .) (NEA), neni 212 (f) i Aktit të Emigracionit dhe Kombësisë të vitit 1952 (8 USC 1182 (f)), dhe seksioni 301 i titullit 3, Kodi i Shteteve të Bashkuara,

Unë, JOSEPH R. BIDEN JR., President i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përmes kësaj zgjeroj fushën e emergjencës kombëtare të deklaruar në Urdhrin Ekzekutiv 13219 të 26 Qershorit 2001 (Bllokimi i Pronës së Personave që Kërcënojnë Përpjekjet Ndërkombëtare të Stabilizimit në Ballkanin Perëndimor) , ndryshuar me Urdhrin Ekzekutiv 13304 të 28 majit 2003 (Përfundimi i Emergjencave në lidhje me Jugosllavinë dhe Modifikimi i Urdhrit Ekzekutiv 13219 të 26 Qershorit 2001), duke gjetur se situata në territorin e ish Republikës Socialiste Federale të Jugosllavisë dhe Republika e Shqipërisë (Ballkani Perëndimor), gjatë dy dekadave të fundit, duke përfshirë minimin e marrëveshjeve dhe institucioneve të pasluftës pas prishjes së ish Republikës Federale Socialiste të Jugosllavisë, si dhe korrupsionit të përhapur brenda qeverive dhe institucioneve të ndryshme në Perëndimin Ballkani, pengon progresin drejt qeverisjes efektive dhe demokratike dhe integrimin e plotë në institucionet transatlantike, dhe në këtë mënyrë përbën një kërcënim i pazakontë dhe i jashtëzakonshëm për sigurinë kombëtare dhe politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara.

Prandaj, unë urdhëroj me anë të kësaj:

Seksioni 1. (a) E gjithë prona dhe interesat në pronën që janë në Shtetet e Bashkuara, që vijnë më tej brenda Shteteve të Bashkuara, ose që janë ose që vijnë më poshtë janë nën zotërimin ose kontrollin e ndonjë personi të Shteteve të Bashkuara të personave të mëposhtëm janë të bllokuara dhe nuk mund të transferohet, paguhet, eksportohet, tërhiqet ose tregtohet ndryshe në: çdo person i përcaktuar nga Sekretari i Thesarit, në konsultim me Sekretarin e Shtetit:

(i) të jesh përgjegjës ose bashkëpunëtor, ose të përfshihesh drejtpërdrejt ose indirekt në veprime ose politika që kërcënojnë paqen, sigurinë, stabilitetin ose integritetin territorial të çdo zone ose shteti në Ballkanin Perëndimor;

(ii) të jesh përgjegjës ose bashkëpunëtor, ose të përfshihesh drejtpërdrejt ose indirekt në veprime ose politika që minojnë proceset demokratike ose institucionet në Ballkanin Perëndimor;

(iii) të jesh përgjegjës ose bashkëpunëtor, ose të përfshihesh drejtpërdrejt ose indirekt në një shkelje, ose një akt që ka penguar ose kërcënuar zbatimin, të ndonjë sigurie rajonale, paqeje, bashkëpunimi ose marrëveshjeje ose kornize të njohjes reciproke ose mekanizmi i përgjegjësisë në lidhje me Ballkanin Perëndimor, përfshirë Marrëveshjen e Prespës të vitit 2018; Marrëveshja Kornizë e Ohrit e vitit 2001; Rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara; Marrëveshjet e Dejtonit; ose Konkluzionet e Këshillit të Konferencës për Zbatimin e Paqes të mbajtur në Londër në Dhjetor 1995, duke përfshirë vendimet ose konkluzionet e Përfaqësuesit të Lartë, Këshillit të Zbatimit të Paqes ose Bordit Drejtues të tij; ose Tribunali Penal Ndërkombëtar për ish Jugosllavinë, ose, në lidhje me ish Jugosllavinë, Mekanizmi Ndërkombëtar i Mbetjeve për Tribunalet Penale;

(iv) të jesh përgjegjës ose bashkëpunëtor, ose të jesh i përfshirë drejtpërdrejt ose indirekt në abuzim serioz të të drejtave të njeriut në Ballkanin Perëndimor;

(v) të jesh përgjegjës ose bashkëpunëtor, ose të përfshihesh drejtpërdrejt ose indirekt në korrupsionin në lidhje me Ballkanin Perëndimor, përfshirë korrupsionin nga, në emër të, ose të lidhur ndryshe me një qeveri në Ballkanin Perëndimor, ose një zyrtar aktual ose ish-zyrtar i qeverisë në çdo nivel të qeverisjes në Ballkanin Perëndimor, të tilla si keqpërdorimi i pasurive publike, shpronësimi i pasurive private për përfitime personale ose qëllime politike, ose ryshfet;

(vi) të ketë asistuar materialisht, sponsorizuar ose ofruar mbështetje financiare, materiale ose teknologjike për, ose mallra ose shërbime për ose në mbështetje të çdo personi, pasuria dhe interesat e tij në pronë janë bllokuar në përputhje me këtë urdhër; ose

(vii) të jetë në pronësi ose të kontrollohet nga, ose të ketë vepruar ose pretenduar të veprojë për ose në emër të, drejtpërdrejt ose indirekt, të çdo personi prona dhe interesat e tij në pronë janë bllokuar në përputhje me këtë urdhër.

(b) Ndalimet në nënparagrafin (a) të këtij neni zbatohen përveç në masën e parashikuar nga statutet, ose në rregulloret, urdhrat, direktivat ose licencat që mund të lëshohen në përputhje me këtë urdhër, dhe pavarësisht nga çdo kontratë e lidhur ose ndonjë licencë ose leja e dhënë para datës së këtij urdhri.

Sek. 2. Ndalimet në nenin 1 të këtij urdhri përfshijnë:
      (a) dhënien e çdo kontributi ose sigurimi të fondeve, mallrave ose shërbimeve nga, për ose për përfitimin e çdo personi pasuria dhe interesat e të cilit janë bllokuar në përputhje me këtë urdhër; dhe
      (b) marrjen e çdo kontributi ose sigurimi të fondeve, mallrave ose shërbimeve nga ndonjë person i tillë.

Sek. 3. Me anë të kësaj përcaktoj se dhënia e donacioneve për llojet e artikujve të specifikuar në nenin 203 (b) (2) të IEEPA (50 USC 1702 (b) (2)) nga, për ose për përfitimin e çdo personi prona dhe interesat e të cilit janë bllokuar në përputhje me nenin 1 (a) të këtij urdhri do të dëmtonte seriozisht mumdësinë për të vënë në praktikë emergjencën kombëtare të deklaruar në Urdhrin Ekzekutiv 13219, me Urdhrin Ekzekutiv 13304, dhe siç është zgjeruar në këtë urdhër, dhe është theksuaf aty unë me anë të kësaj ndalese ndalojnë donacione të tilla siç parashikohen në nenin 1 të këtij urdhri.

Sek. 4. (a) Hyrja e pakufizuar në statusin e emigrantit  dhe vizitorit në Shtetet e Bashkuara të qytetarëve të cilë përmbushiin një ose më shumë kritere në seksionin l (a) të këtij urdhri do të ishte e dëmshme për interesat e Shteteve të Bashkuara hyrja e personave të tillë në Shtetet e Bashkuara, si emigrantë  ose joimigrantë dhe me këtë rast ndalohet hyrja e tyrr , përveç rastevr kur Sekretari i Shtetit ose Sekretari i Sigurisë Kombëtare, sipas rastit, e përcakton se hyrja e personit nuk do të ishte në kundërshtim me interesat e Shteteve të Bashkuara. Përfshirë këtu rastin edhe kur Sekretari i Shtetit ose Sekretari i Sigurisë Kombëtare, siç është e përshtatshme, përcakton kështu, bazuar në një rekomandim të Prokurorit të Përgjithshëm, e cila do të tregonte që hyrja e personit do të çonte më tej objektivat e rëndësishëm të zbatimit të ligjit të Shteteve të Bashkuara.
     (b) Sekretari i Shtetit do të zbatojë këtë urdhër për procedurën e vizave në përputhje dhe në konsultim me Sekretarin e Sigurisë Kombëtare dhe pastaj mund të vendosë.
     (c) Sekretari i Sigurisë Kombëtare do të zbatojë këtë urdhër pasi ka të bëjë me hyrjen e qytetarëve të cilët nuk kanë përmbushur kërkesat siç mund të vendosë Sekretari i Sigurisë Kombëtare, në konsultim me Sekretarin e Shtetit.
     (d) Personat e tillë do të trajtohen nga ky nen në të njëjtën mënyrë si personat e mbuluar nga seksioni 1 i Proklamatës 8693 të 24 Korrikut 2011 (Pezullim i Hyrjes së të Huajve si Subjekt i Sanksioneve të Udhëtimit të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe Akteve të Fuqive Ekonomike Ndërkombëtare Ndërkombëtare

Sek. 5.  (a) Ndalohet çdo transaksion që shmang ose shmang, ka për qëllim shmangien ose shmangien, shkakton shkelje ose përpjekje për të shkelur ndonjë prej ndalimeve të përcaktuara në këtë urdhër.
     (b) Ndalohet çdo komplot i formuar për të shkelur ndonjë nga ndalimet e përcaktuara në këtë urdhër.

Sek. 6.  Për qëllimet e këtij urdhri:
     (a) termi "njësi ekonomike" nënkupton një partneritet, shoqatë, besim, ndërmarrje të përbashkët, korporatë, grup, nëngrup ose organizatë tjetër;
     (b) termi "jo qytetar" do të thotë çdo person i cili nuk është shtetas ose shtetas jo qytetar i Shteteve të Bashkuara;
     (c) termi "person" do të thotë një individ ose entitet; dhe
     (d) termi "person i Shteteve të Bashkuara" do të thotë çdo shtetas i Shteteve të Bashkuara, banor i përhershëm i ligjshëm, entitet i organizuar sipas ligjeve të Shteteve të Bashkuara ose ndonjë juridiksioni brenda Shteteve të Bashkuara (përfshirë degët e huaja), ose ndonjë person në Shtetet e Bashkuara .

Sek. 7  Për ata persona, prona dhe interesat e tyre në pronë janë bllokuar në përputhje me këtë urdhër që mund të kenë një prani kushtetuese në Shtetet e Bashkuara, unë konstatoj se për shkak të aftësisë për të transferuar fonde ose pasuri të tjera menjëherë, njoftimi paraprak i personave të tillë për masat që duhet të të marra në zbatim të këtij urdhri do t'i bënte ato masa joefektive. Prandaj përcaktoj që këto masa të jenë efektive në adresimin e emergjencës kombëtare të deklaruar në Urdhrin Ekzekutiv 13219, të ndryshuar me Urdhrin Ekzekutiv 13304, dhe siç është zgjeruar nga ky urdhër, nuk ka nevojë të ketë njoftim paraprak për një listë ose përcaktim të bërë në përputhje me këtë porosit

Sek. 8.   Sekretari i Thesarit, në konsultim me Sekretarin e Shtetit, autorizohet për të ndërmarrë veprime të tilla, duke përfshirë shpalljen e rregullave dhe rregulloreve, dhe për të përdorur të gjitha kompetencat e dhëna Presidentit nga IEEPA, siç mund të jetë e nevojshme për të kryer qëllimet e këtij urdhri. Sekretari i Thesarit, në përputhje me legjislacionin në fuqi, mund të ribërë secilën prej këtyre funksioneve brenda Departamentit të Thesarit. Të gjithë departamentet ekzekutive dhe agjencitë e Shteteve të Bashkuara do të marrin të gjitha masat e duhura brenda autoritetit të tyre për të zbatuar këtë urdhër.

Sek. 9.   Asgjë në këtë urdhër nuk do të ndalojë transaksionet për kryerjen e biznesit zyrtar të Qeverisë Federale nga punonjësit, përfituesit e parave ose kontraktorët e tyre.

Sek. 10.   (a) Asgjë në këtë urdhër nuk do të interpretohet se dëmton ose ndikon ndryshe:
          (i) autoriteti i dhënë me ligj një departamenti ose agjencie ekzekutive, ose titullari i tij; ose
          (ii) funksionet e Drejtorit të Zyrës së Menaxhimit dhe Buxhetit në lidhje me propozimet buxhetore, administrative ose legjislative.
     (b) Ky urdhër do të zbatohet në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe në varësi të disponueshmërisë së ndarjeve buxhetore.
     (c) Ky urdhër nuk ka për qëllim dhe nuk krijon ndonjë të drejtë ose përfitim, thelbësor ose procedural, të zbatueshëm me ligj ose në barazi nga ndonjë palë kundër Shteteve të Bashkuara, departamenteve të saj, agjencive ose enteve, oficerëve të saj, punonjësve , ose agjentë, ose ndonjë person tjetër.                       

Be.K./b.ha./Shqiptarja.com
 • Sondazhi i ditës:

  A duhet të hetohen gjyqtarët e prokurorët e larguar nga Vettingu?

Komento

Komente

 • QYTETAR: 09/06/2021 18:44

  SALI BERISHA TRIM MBI TRIMAT LEGJENDAR HERO KOMBETARE..TRIMAT NUK DOREZOHEN KURR

  Përgjigju
 • s,s: 09/06/2021 16:55

  ishallah ta kete seriozisht,Se nuk ka per te ngelur asnje politikan apo zyrtar aty ne AlbaColumbiStan. Te gjithe polikriminelat nga presidebti dhe Kryepsikoministri deri te gjithe deputetet e degjeneruar....Do zoti se ndryshe nuk pastrohet ai vend...

  Përgjigju
 • redi: 09/06/2021 16:48

  Vendimi i presidentit Baiden per ndeshkimin e vendosur per korrupsionin shteteror i hao rruge bdeshkimit te te gjithe klases kriminale politike qe cvati buxhetin e shtetit dhe qe jeq perdori pushtetin per interesat oersonale dhe klanore.Prut se nuk kemi pare gje akoma .Tani do shohim a kemi drejtesi te vertete apo vetingu ishte nje farse .Ligji i njehte per te gjithe

  Përgjigju
 • Faik: 09/06/2021 03:33

  Ku do futet Like HAJDUTI nga Skrapari tashti ?????? Likja që do RRËZONTE QEVERINË me NDIHMËN e PLAKUT SHURRAQ Agim Nesho !!¿!! Kam BEKIMIN e Agim Neshos thoshte Likja HAJDUT nga Skrapari , sikur Agim Nesho të ishte i DËRGUARI i PERËNDISË në TOKË ?!!? DO ta RRËZOJ QEVERINË e EDI RAMËS me REVOLUCION thoshte Like HAJDUTI i LSI KORRUPSIONIT dhe KRIMIT , dhe pèr kètë të jeni të SIGURT ju thoshte SHQIPTARËVE , sepse kam edhe BEKIMIN e Agim Neshos !!!???!!! Po tani ku do shkosh dhe të futesh bashkë me PLAKUN SHKËRDHATË dhe të PËSHTIRË Agim Neshon , O Like MAVRIA me BOJË ????!!!

  Përgjigju
 • Arome BE: 09/06/2021 02:17

  Ishalla po na fusin në BE se BE eshte bere për popullin e thjesht që punon se politikanit I vjen canta tek krevati

  Përgjigju
 • Qytetari: 08/06/2021 23:40

  Ata i dijne te gjitha. god bless america..

  Përgjigju


×

Lajmi i fundit

John

Euro 2020/ Historia nuk prodhon gola, Anglia dhe Skocia ndahen në 'paqe'! 'Tre Luanët' humbasin vendin e parë