DOSJA/ SPAK kërkon arrestimin, zbardhet kërkesa drejtuar Kuvendit! Ish zv/ kryeministri në hetim për Inceneratorin Elbasanit, Fierit e Tiranës! Në dosje dhe Alda Klosi

Transaksione financiare, pagesa fiktive, shitje-blerje pasurish të patundshme të bëra në mënyrë fiktive për të humbur gjurmët e pronësisë fillestare te ajo fundore, të gjitha të shtrira në vitet 2016-2020, janë faktet që SPAK mbështet thelbin e kërkesës së tij drejtuar Kuvendit për të prangosur ish Zv. Kryeministrin Arben Ahmetaj.

kërkesën e dorëzuar në Kuvend që mban datën 7 korrik 2023 me firmë të titullarit Altin Dumani, SPAK ndër të tjera kujdeset të renditë të gjitha lidhjet mes Ahmetajt dhe dy sipërmarrësit e inceneratorëve Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri.

Në disa raste në dokumentin e Prokurorisë së Posaçme kujdeset të theksohet marrëdhënia e ngushtë miqësore mes Ahmetajt dhe të dyve. Arben Ahmetaj në pozicionin e Ministrit të Financave, por edhe më parë si ministër i Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, në disa raste me vendimmarrjen apo me ndikimin e tij ka bërë të mundur që Zotos e Mërtirit t’i lidheshin kontratat koncensionare për tre impiantet e trajtimit të mbetjeve në Elbasan, Fier dhe Tiranë.

"Hetimet në kuadrin e procedimit penal nr. 277/1 të vitit 2022, janë shtrirë në kuadrin e parimit të një hetimi të gjithëanshëm, në rolin që ka pasur shtetasi Arben Ahmetaj, jo vetëm në kuadrin e procedurës për dhënien me koncension të projektit për ndërtimin dhe administrimin e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut të Elbasanit dhe prodhimin e energjisë, por edhe në atë për ndërtimin dhe administrimin e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë si dhe ndërtimin e landfillit, inceneratorit dhe rehabilitimi i venddepozitimeve ekzistuese Tiranë" thuhet në dokumentin e siguruar nga REPORT TV, gazetarja Keti Banushi.

Si shpërblim për të gjitha këto veprime sipas SPAK Ahmetaj ka marrë në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë pasuri që kapin vlerën e 500 mijë eurove.

Për inceneratorin e Elbasanit përmendet fakti se koncesioni është dhënë në kundërshtim me legjislacionin ekzistues, duke u zbatuar procedura e negocimit pa shpallje. Gjithashtu dosja evidenton faktin se në asnjë moment Arben Ahmetaj nuk ka ngritur shqetësimin se cila ishte shoqëria propozuese, ‘Alb-Tech shpk’, paaftësinë e saj teknike, ekonomike për kryerjen e një vepre të tillë. 

Në një tjetër moment, për rastin e inceneratorit të Fierit, Arben Ahmetajt, thoshte në një shkresë të firmosur prej tij në 2 qershor 2016 se janë përmbushur të gjitha kriteret për përcaktuara. Ndërkohë që më parë kishte pasur vlerësime negative nga paraardhësi i Ahmetajt, Shkëlqim Cani, apo edhe vetë stafi i tij, ku del në skenë dhe ish zyrtarja e lartë Alda Klosi.

"Megjithëse me memot përkatëse, punonjësit në varësi të personit nën hetim Arben Ahmetaj, janë përgjigjur mbi mangësitë dhe më datë 15.06.2016 rezulton se shtetësja Alda Klosi ka përgatitur edhe kthimin e përgjigjes ku rendit të gjitha këto mangësi, personi nën hetim Arben Ahmetaj, nuk ka nxituar të kthejë përgjigje negative por i është lënë koha dhe mundësia shtetasve Zoto dhe Mërtiri për të rregulluar ato, duke u përdorur funksionarë të ministrisë që personi nën hetim kishte në varësi si dhe me ndihmën e shtetaseve Alba Thoma dhe Etleva Kondi”  thuhet në dosje.

Në dokumentin e drejtuar parlamentit për të ‘dorëzuar’ njërin prej tyre, deputetëve u janë renditur një numër i konsiderueshëm aktesh ligjore, VKM dhe ndryshime ligjesh, të propozuara zoti Ahmetaj në mbështetje të procedurave për të tre projektet e inceneratorëve. Përmes ndryshimet ligjore Ahmetaj i rriste kompetenca dhe fuqinë dikasterit që drejtonte për vendimmarrje.

Sa i përket inceneratorit të Tiranës në kërkesën e SPAK thuhet se edhe pse kishte raportime nga vartësit e tij se do të kishte efekte buxhetore, Ahmetaj nuk ka bërë asnjë veprim për t’i vendosur barrierë kësaj nisme. Ndërsa më 6 prill 2017 është shprehur pa komente për vazhdimin e procedurës koncesionare, duke u mjaftuar me pëlqimin e vetëm Bashkia Tiranë.

“Në konkluzion, pasur parasysh, se të tre këto procedura kanë rezultuar me problematika të theksuara që kane sjellë dëm në buxhetin e shtetit… konstatohet se që në lindjen e këtyre procedurave e deri në përfundimin e tyre dhe përsa kohë që edhe janë kryer pagesa në kohën që shtetasi Arben Ahmetaj ka ushtruar detyrën e Ministrit te Financave, tregojnë më së qarti se roli i personit nën hetim Arben Ahmetaj, ka qene i tillë që, përveçse nuk është bërë pengues, ekziston dyshimi i arsyeshëm i mbështetur në prova, se është shpërblyer për çdo miratim të dhënë prej tij"

Në fund kërkesën për Kuvendin SPAK e mbyll me një episod kur evidentohet një denoncim i Sidita Koplikut, anëtarë e komisionit të Agjencisë së Trajtimit të Koncesioneve, e cila thotë se ka pasur presione që procedura për koncesionin e inceneratorit të Tiranës të bëhej me sukses. Në dokument përmend edhe një takim i znj. Kopliku me Ahmetajn.

"Ministri Arben Ahmetaj i ka kërkuar që, në lidhje me procedurën e Durrësit, Sidita ta shikonte dhe ta vlerësonte me pozitivitet, në drejtim të përfundimit me sukses të saj. Sidita këtë takim e ka vlerësuar si formë presioni pasi titullar të drejtpërdrejtë ajo kishte kryetarin e Atrako-s"

Telefoni i ish bashkëshortes së Ahmetajt, ka qenë prova ‘bingo’ për prokurorët pasi në atë telefon janë zbërthyer mijëra mesazhe dhe telefonata që janë bërë dhe që prokuroria mbështet akuzat për të.

Rezulton se nga data 21 korrik 2012 deri ne 10 tetor 2012, pra në gati tre muaj ka patur 138 komunikime telefonike dhe 3287 mesazh mes Ahmetaj dhe Mertirit

Këshilli i Mandateve 

Ndërkohë Këshilli i Mandateve në Kuvendin e Shqipërisë nisi pasditen e sotme shqyrtimin e kërkesës së SPAK për arrestimin e Arben Ahmetajt. Mbledhja u shoqërua me debate pasi opozita kërkoi diskutimin me dyer të hapura çka u refuzua nga mazhoranca. Avokatët kërkuan më shumë kohë për tu njohur me dosjen e SPAK për të përgatitur mbrojtjen prandaj mbledhja u shty për të mërkurën në orën 16.00 (12 korrik 2023) . Gjatë seancës, avokati i Ahmetajt, Henrik Ligori, u ka shpjeguar deputetëve se aktualisht ish-zv.kryeministri Ahmetaj nuk ndodhet në Shqipëri.

Më poshtë keni të gjitha zhvillimet që  kanë të bëjnë me hetimet e Arben Ahmetajt ë

(Kliko këtu për të parë dokumentin e plotë)

Rendit zhvillimet sipas orarit:
Ora 16:38
Dosja për Ahmetaj, ish ministri i Financave akuzohet se rriti kompetencat e dikasterit që drejtonte! SPAK: Nuk bëri asnjë veprim të ndalonte inceneratorin e Tiranës

1688980828_arbenahmetaj.jpeg

Në dosjen që SPAK ka dorëzuar në Kuvend rendit veprimet e Arben Ahmetajt si ministër i Financeve dhe rolin e tij në inceneratorin e Tiranës, ku hetimet janë ende në vijim, e për të cilat nuk ka ende asnjë të pandehur. 

Në kërkesën e SPAK thuhet se edhe pse kishte raportime nga vartësit e tij se do të kishte efekte buxhetore, Ahmetaj nuk ka bërë asnjë veprim për t’i vendosur barrierë kësaj nisme. Ndërsa më 6 prill 2017 është shprehur pa komente për vazhdimin e procedurës koncesionare, duke u mjaftuar me pëlqimin e vetëm Bashkia Tiranë.

Ndërsa 2 qershor 2016 janë miratuar ndryshimet në ligjin për menaxhimin e sistemit buxhetor ku në nenin 4/2 është bërë ndryshim ku Ministria e Financave vlerëson dhe miraton paraprakisht të gjitha projektet koncesionare dhe të partneritetit publik Rrivat (PPP), si edhe çdo ndryshim të tyre.

Kujtojmë se akuzat e ngritura nga SPAK ndaj Arben Ahmetajt janë ende në fazën e e hetimit dhe duhet të vërtetohen në Gjykatën e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar kur dosja të shkojë për gjykim. 

Personi nën hetim Arben Ahmetaj, si Ministër i Financave, me shkresën nr. 6770/1 prot datë 24.05.2016, ka miratuar transferimin e fondeve për investime, duke i shtuar projektit “Mbylljen e vendepozitimit ekzistues të mbetjeve të ngurta urbane të qytetit të Elbasanit” shumën prej 177 500 000 lekë dhe pakësuar projektit “Impiantit të Prodhimin të energjisë nga mbetjet në Fier” shumën prej 60 000 000 lekë, si dhe projektit të “Inceneratorit të Elbasanit” shumën prej 40 000 000 lekë, me qëllim pagesën e punëve shtesë për IV “Ndërtim Montim Patos dhe GjikuFia” për objektin “Zhvendosja e mbetjeve të ngurta urbane nga venddepozitimi ekzitues Elbasan dhe bonifikimi i zones”, nie vlerë shtese kontrate 137,988,830.833 lekë pa tvsh. Ky bashkim operatorësh ka bashkëpunuar me shtetasit Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri për fitimin e këtij prokurimi, duke qenë subjekt i parazgjedhur prej tyre në bashkëpunim me funksionarët që kanë realizuar procedurën.

Më datë 02.06.2016, miratohet ligji Nr. 57/2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar, ku evidentohet parashikimi i nenit 4/2 me këtë parashikim: “Ministria e Financave vlerëson dhe miraton paraprakisht të gjitha projektet koncesionare dhe të partneritetit publik Rrivat (PPP), Si edhe çdo ndryshim të tyre, nga pikëpamja e implikimeve, individuale apo në grup, për shpenzimet buxhetore, deficitin buxhetor, qëndrueshmërinë e borxhit publik dhe detyrimet kontingjente eventuale.”

Personi nën hetim Arben Ahmetaj, si Ministër i Financave, me shkresën nr. 8264/1 prot datë 27.06.2016 është shprehur se janë përmbushur në tërësi kriteret e përcaktuara nga VKM nr. 57572013 i ndryshuar në lidhje me vijimin e procedurave të koncensionit, në rastin e projektit koncensionar të Fierit të sipërcituar, miratim ky i ardhur pas pengesës që po i bëhej kësaj procedure nga ana e paraardhësit të tij, ish Ministrit të Financave shtetasit Shkëlqim Cani, duke pasqyruar si mangësi përveç detyrimit që në zbatim të nenit 22 të VKM nr. 575/2013 autoriteti kontraktor (Ministria e Mjedisit) duhet të garantojë mbulimin e kostove financiare, brenda tavaneve afatmesme të miratuara të shpenzimeve të saj. Shkresa e mësipërme është nënshkruar vetëm pas komunikimeve  të datave 17.06.2016, 20.06.2016, 21.06.2016,

22.06.20 16 që jane shkembyer ndermjet shtetasve Alda Klosi tfunksionare e Ministrisë së Financave), Alba Thoma, Gentian Opre tfunksionar i Ministrisë së Financave), Etleva Kondi, Alqi Bllako, Gelardina Prodani tfunksionare e Ministrisë së Financave), Mimoza Dhëmbi Ifurîksionare e Ministrisë së Financave), emaile këto që më pas përcilleshin nga shtetësja Alba Thoma tek shtetasi Klodian Zoto dhe ky i fundit tek shtetësja Etleva Kondi. Shkresa e mësipërme është nënshkruar vetëm pas komunikimeve nëpërmjet emaileve që shtetasi Klodian Zoto ka bërë në kuadër të redaktimit si dhe plotësimeve të mangësive të evidentuara, në datat 18.06.2016, 19.06.2016, 20.06.2016, 22.06.2016 me shtetasit, Sevi Zani, Erton Kaleshi, Alba Thoma, Etleva Kondi. Megjithëse me memot përkatëse, punonjësit në varësi të personit nën hetim Arben Ahmetaj, janë përgjigjur mbi mangësitë dhe më datë 15.06.2016 rezulton se shtetësja Alda Klosi ka përgatitur edhe kthimin e përgjigjes ku rendit të gjitha këto mangësi, personi nën hetim Arben Ahmetaj, nuk ka nxituar të kthejë përgjigje negative por i është lënë koha dhe mundësia shtetasve Zoto dhe Mërtiri për të rregulluar ato, duke u përdorur funksionarë të ministrisë që personi nën hetim kishte në varësi si dhe me ndihmën e shtetaseve Alba Thoma dhe Etleva Kondi.

Me propozimin e personit nën hetim Arben Ahmetaj, si Ministër i Financave, është miratuar VKM nr. 515 datë 13.07.2016 “Për miratimin e tavaneve përfundimtare të shpenzimeve të programit  buxhetor afatmesëm 2017 — 2019” e cila shfuqizon VKM nr. 230 datë 30.03.2016, ku konstatohet se Ministrisë së Mjedisit i rritet tavani i sipërcituar nga vlera 2, 18 milionë lekë në 3, 313 milionë lekë.

Personi nën hetim Arben Ahmetaj, si Ministër i Financave, pas miratimit të VKM së mësipërme, me shkresën nr. 8264/4 prot datë 08.09.2016 është shprehur në parim dakort me mbështetjen flnanciare referuar projektit koncensionar të Fierit, të sipërcituar, por duke

pretenduar se duhet të vlerësoheshin me prioritet kostot buxhetore që mund të lindin si pasojë e materializimit të risqeve të ndryshimit të kursit të këmbimit dhe atij’ nga inflacioni, të përllogariten plotësisht brenda totalit të parashikuar si mbështetje financiare për këtë projekt,‘

 Marrjen e miratimin nga MEI në cilësinë e institucionit përgjeg|ës për politikat në fushën e energjisë elektrike dhe pronarit të KESH sh.a. për përballimin e riskut nga çmimi i energjisë elektrike ,’ Marrjen e miratimin nga njësitë e qeverisjes vendore që përfshihen në këtë projekt, lidhur me përballimin prej tyre të riskut të mosplotësimit të sasisë së mbetjeve për t’u trajtuar nga koncensionari.

Këto çështje, që personi nën hetim Arben Ahmetaj, ka parashtruar se duhet të vlerësoheshin me prioritet, janë përcaktuar nga shtetësja Alda Klosi në shkresën draft të përgatitur që më datë 23.06.2016, por që personi nën hetim nuk ka vlerësuar t'i rendisë në shkresën me shkresën me nr. 8264/1 prot datë 27.06.2016, kur është shprehur se në tërësi janë përmbushur kriteret.

Personi nën hetim Arben Ahmetaj, si Ministër i Financave, me shkresën nr. 14925/1 prot datë 03.11.2016 ka miratuar “Rialokim fondi në investime për buxhetin e vitit 2016” ku konstatohet se për projektin “Impianti i prodhimin të energjisë nga mbetjet në Fier” është pasqyruar vlera prej 26 449 329 lekë.

Personi nën hetim Arben Ahmetaj, si Ministër i Financave, me shkresën nr. 15402/1 prot datë në lidhje me kërkesën e Ministrisë së Mjedisit për shprehjen e dakordësisë për dhënien e bonusit, në lidhje me projektin “Për ndërtim landfilli, inceneratori dhe rehabilitim i venddepozitimeve ekzistuese Tiranë dhe prodhimin e energjisë elektrike Zona e trajtimit të mbetjeve Tiranë (ZTMT)”, nuk e pengon, duke u justifikuar se është një akt me karakter individual, megjithëse nxjerr disa problematika dhe sugjeron që përpara dhënies së bonusit nëse kërkohet mbështetje financiare duhet të merret miratimi paraprak nga ana e Ministrisë së Financave. Pra nuk i ka vendosur barrierë kësaj nisme, megjithëse prej vetë Ministrisë që ai drejton, janë pasqyruar shumë qartë shqetësimet se ky projekt do të kishte efekte në buxhetin e shtetit.

Personi nën hetim Arben Ahmetaj, si Ministër i Financave, me shkresën nr. 17366/27 prot datë 22.32.2016, ka miratuar detajimin e fondeve për investime Inceneratori i Elbasanit me vlerë 4 023 870 lekë.

Personi nën hetim Arben Ahmetaj, si Ministër i Financave, me shkresën nr. 17397/1 prot, datë 22.12.2016 është shprehur pa vërejtje në parim, për projekt vendimin e Këshillit të Ministrave “Për shpronësimin për interes Publik të pasurive të paluajtshme pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Për ndërtimin dhe administrimin e impiantit të përpunimit

të mebtjeve urbane të qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë” duke dhënë edhe arsyetimin se kjo dakordësi jepet për aq kohë sa, në relacionin shoqërues të projekt vendimit është përcaktuar se efektet financiare do të përballohen nga buxheti i bashkisë Fier, e cila ka konfirmuar parashikimin e fondit të nevojshëm të vlerës së shpronësimit në buxhetin e saj për vitin 2017.

Personi nën hetim Arben Ahmetaj, si Ministër i Financave, me shkresën nr. 17911/177 prot datë  ka miratuar detajimin e fondeve, për shpenzime kapitale në financim të brendshëm dhe të huaj për vitet 2017 — 2019 ku për projektet informatike fondi është çelur i ngrirë pasi duhet marrë më parë konfirmimi nga Akshi për këto projekte. Kështu për Incenermtorin e Elbasanit, është: Buxheti i vitit 2017 në vlerën 553 119 000 lekë; Buxheti i Vitit 201 8 në vlerën 662 502 000 lekë; Buxheti i vitit 2019 në vlerën 661 502 000 lekë. Për impiantîn e prodhimit të energjisë nga mbetjet në Fier është: Buxheti i vitit 2017 në vlerën 590 000 000 lekë; Për vitin 2018 në vlerën 750 209 000 lekë; Për vitin 2019 në vlerën 780 000 000 lekë.

Personi nën hetim Arben Ahmetaj, si Ministër i Financave, në muajin janar 2017, ka ndërmarrë sërish një nismë ligjore, referuar edhe shkresës me nr. 653/2 prot datë 30.01.2017 drejtuar ministrive dhe KPP si dhe APP duke i dërguar për mendim projektvendimin “Për disa ndryshime në VKM nr. 575 datë 10.07.2013 “Për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe dhënien me koncension/partneritet publik privat” së bashku me relacionin përkatës. Në këtë projekt vendim, propozimet që janë ndryshuar, kanë të bëjnë pikërisht me rritjen e rolit të Ministrisë së Financave në procedurat koncensionare, duke u kërkuar që çdo projekt koncensionar, duhet të vlerësohet dhe miratohet paraprakisht nga Ministria e Financave, pavarësisht nëse kërkohet apo jo mbështetje financiare. Gjithashtu është parashikuar që duhet të vlerësohen dhe të miratohen paraprakisht nga Ministria e Financës edhe projektet e koncensioneve/PPP që pësojnë ndryshime të kontratës apo transferim të saj, pavarësisht nevojshmërisë ose jo për mbështetje financiare. Si përfundim me VKM nr. 146 datë 22.02.2017 janë miratuar ndryshimet përkatëse në VKM nr. 575 të vitit 20213, duke ngelur ndryshimet e propozuara por duke u shtuar disa afate.

Personi nën hetim Arben Ahmetaj, si Ministër i Financave, në lidhje me projektin “Për ndërtim landfilli, inceneratori dhe rehabilitim i venddepozitimeve ekzistuese Tiranë dhe prodhimin e energjisë elektrike Zona e trajtimit të mbetjeve Tiranë (ZTMT)”, me shkresën mx. 13118/9 prot datë 06.04.2017 është shprehur pa komente, për vazhdimin e procedurës koncensionare, përsa kohë që financuesi dhe përfituesi kryesor i projektit është Bashkia Tiranë, por duke i kërkuar të vlerësohen me prioritet maksimal disa çështje si kostot buxhetore që mund të lindin si pasojë e materializimit të risqeve të ndryshimit të kursit të këmbimit dhe atij’ nga infiacioni; Marrjen e miratimit nga MEI, Marrjen e miratimit nga njësitë e qeverisjes vendore. Në këtë procedurë minimalisht nuk duhet të ishte mjaftuar me pëlqimin vetëm të njërës bashki që prekej nga ky projekt.

Personi nën hetim Arben Ahmetaj, si Ministër i Financave, me shkresën nr. 8619/1 prot datë 07.05.2O58 drejtuar Ministrisë së Industrisë dhe Energjisë, është shprehur në parim dakord, në lidhje me projekt vendimin “Për miratimin e RaP’ashikimit të financimit të nevojshëm pwr plotësimin e detyrimeve kontraktore në kontratën e koncensionare nr. 6021 ref nr. 2894 datë

31.08.2017 “Për ndërtim lanedfilli, inceneratori dhe reabilitim i venddepozitimeve ekzistuese në Tiranë dhe prodhimin e energjisë elektrike, zona e trajtimit të mbetjeve Tiranë (ZTMT)”, por duke kërkuar riformulim të disa pikave.

Në konkluzion, pasur parasysh, se të tre këto procedura kanë rezultuar me problematika të theksuara që kanë sjell dëm në buxhetin e shtetit, ku tashmë për dy të parat, Elbasanin dhe Fierin, kemi edhe vendimmarrje të gjykatave për dërgimin e çështjes për gjykim, qoftë në lidhje me shkelje ligjore të ndodhura në procedurat e ndjekura ashtu edhe në lidhje me punime të pakryera, me pagesa fiktive, konstatohet se që në lindjen e këtyre procedurave e deri në përfundimin e tyre dhe përsa kohë që edhe janë kryer pagesa në kohën që shtetasi Arben Ahmetaj ka ushtruar detyrën e Ministrit të Financave, tregojnë më së qarti se roli i personit nën hetim Arben Ahmetaj, ka qenë i tillë që, përveçse nuk është bërë pengues, ekziston dyshimi i arsyeshëm i mbështetur në prova, se është shpërblyer për çdo miratim të dhënë prej tij.

Përveç sa parashtrohet në relacionin që i bashkalidhet kësaj kërkese, që mbështesin dyshimin e arsyeshëm mbi korrupsionin pasiv të personit nën hetim Arben Ahmetaj.

Ora 13:34
Dosja e SPAK/ Ahmetaj kontribuoi të jepej 'Albatek Energy' incineratorin e Elbasanit! Ndërhyri të ndryshohet ligji i koncesioneve,i dha bonus Klodian Zotos dhe Mirel Mërtirit për inceneratorin e Fierit

                                      1689063613_Screenshot2.jpg

Në dosjen e siguruar nga Report TV që SPAK ka dorëzuar në Kuvend për të kërkuar arrestimin e Arben Ahmetajt zbulohen dhe aktet ka ndërmarra kur ka qenë në funksionin e ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Tregtise dhe Sipërmarrje.

SPAK e akuzon Arben Ahmetaj se në cilësinë e Ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, ka kontribuar në dhënien e koncensionit për ndërtimin dhe administrimi i impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut të Elbasanit për prodhimin e energjisë shoqërsisë “Albtek Energy”.

Më 14.11.2014 është shprehur parimisht dakort për procedurën përzgjedhëse me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës që i jepet shoqërisë Albtek Energy — sh.p.k. për ndërtimin e impiantit të Elbasanit, thuhet në dosje.

Në dosje thuhet se Ahmetaj përmes vartësit të tij, juristit Zamir Stefani, i cili ka ndërruar jetë ka kontribuar në dhënien e koncensionit të Elbasanit. Stefani ka zbatuar procedurat e negocimit pa shpallje paraprake si dhe nuk ka zbatuar detyrimet e tjera të ngarkuara nga kuadri ligjor në fushën e koncensioneve.

"Megjithëse ka qenë në dijeni të problematikave që evidentonte Ministria e Financave dhe pengesat që kjo e fundit po nxirrte për miratim, në lidhje me procedurën koncensionare më 19.01.2016 Ahmetaj ka shprehur dakordësinë për çeljen e investimeve nga Ministria e Mjedisit, detajimin e tyre për vitin 2016, në lidhje me Inceneratorin e Elbasanit në shumën 550 000 000 lekë, Impianti i prodhimit të energjisë nga mbetjet Fier 73 330 000 lekë; Pastrimi i lumit Shkumbin 130 000 000 dhe Mbyllja e vendepozitimit ekzistues të mbetjeve të ngurta urbane të qytetit të Elbasanit 740 000 000 lekë, ku në të katërta këto procedura, janë pikërisht miqtë e tij, shtetasit Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri që në mënyrë të drejtëpërdrejtë apo të tërthortë, kanë përfituar të ardhura" thuhet në dosje.

Jo vetëm kaq për ndërtimin e inceneratorit të Fierit më 22 prill 2025 Ahmetaj thotë SPAK ka propozuar disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 125/2013, për koncesionet dhe partneritetin publik privat me qëllimin e vetëm, "përforcimin e rolit të tij dhe të Agjencisë së trajtimit të koncesioneve në varësi të tij në procedurat koncensionare"

Gjithashtu është propozuar dhe në vijim miratuar, që propozuesit të pakërkuar t'i jepej bonus, gjë e cila është arritur dhe është përdorur pikërisht në rastin e projektit koncensionar të Fierit, ku i është dhënë bonus, një shoqërie të lidhur me shtetasit Sokol Meqemeja (bashkëjetues i shtetases Sonila Goxhaj), Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri, thotë SPAK.

Kujtojmë se akuzat e ngritura nga SPAK ndaj Arben Ahmetajt janë ende në fazën e e hetimit dhe duhet të vërtetohen në Gjykatën e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar kur dosja të shkojë për gjykim. 

Pjesë nga dosja që SPAK ka dorëzuar në kuvend më 7 korrik 2023

Personi nën hetim Arben Ahmetaj, nga hetimet e kryera deri më tani, dyshohet se ka shtënë në dorë përfitimet e parregullta si më sipër, për shkak të sjelljes si funksionar si më poshtë vijon:

Në lidhje me procedurën me objekt “Ndërtimi dhe administrimi i impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut të Elbasanit për prodhimin e energjisë ”, personi nën hetim Arben Ahmetaj, si Ministër i Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, nëpërmjet vartësit të tij, të ndjerit Zamir Stefani, ka kontribuar në dhënien e koncensionit, në kundërshtim me kuadrin ligjor rregullues, duke u zbatuar procedura e negocimit pa shpallje paraprake si dhe duke mos u zbatuar detyrimet e tjera të ngarkuara nga kuadri ligjor në fushën e koncensioneve, përgjatë procedurave të ndjekura nga anëtarët e komisionit të sipërcituar, pjesë e të cilit ka qenë edhe i ndjeri Zamir Stefani.

Me shkresën nr. 7975/1 prot datë 14.11.2014 është shprehur parimisht dakort, në lidhje me projekt vendimin për përcaktimin e autoritetit kontraktues Ministrinë e Mjedisit, procedurën përzgjedhëse me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës që i jepet shoqërisë Alb — Tek sh.p.k. në procedurën koncensionare me objekt “Ndërtimi dhe administrimi i impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut të Elbasanit për prodhimin e energjisë ”. Kjo shprehje dakordësie vjen në kundërshtim me kuadrin ligjor në fushën e koncensioneve kur nuk mund të zbatohej procedura me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës. Gjithashtu, në asnjë moment nuk ka ngritur shqetësimin, se cila ishte shoqëria propozuese, paaftësia e saj teknike, ekonomike për kryerjen e një vepre të tillë.

Në lidhj e me procedurën me objekt “Ndërtimin dhe administrimin e impiantit të trajtimit të mbetjeve' urbane të Qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë”, personi nën hetim Arben Ahmetaj , si Ministër i Zhvillimi Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, paraprakisht ka ndërmarrë nisma ligjore ( me vendimin nr. 325 datë 22.04.2015 të nënshkruar nga vetë Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, shtetasi Arben Ahmetaj, janë propozusr disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 125/2013, ndryshime këto të miratuara në datë 16. O7.2015) me qëllimin e vetëm, përforcimin e rolit të tij dhe të organeve në varësi të tij (Atrako), në procedurat koncensionare. Gjithashtu është propozuar dhe në vijim miratuar, që propozuesit të pakërkuar t'i jepej bonus, gjë e cila është arritur dhe është përdorur pikërisht në rastin e projektit koncensionar të Fierit, ku i është dhënë bonus, një shoqërie të lidhur me shtetasit Sokol Meqemeja (bashkëjetues i shtetases Sonila Goxhaj), Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri.

Personi nën hetim Arben Ahmetaj, ka qenë vazhdimisht në dijeni të problematikave që evidentonte Ministria e Financave dhe pengesat që kjo e fundit po nxirrte për miratim, në lidhje me procedurën koncensionare me objekt “Ndërtimi dhe administrimi i impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut të Elbasanit për prodhimin e energjisë ”, apo edhe me diskutimet e komisionit, siç edhe lexohet nga emaili i datës 06.12.2014 kur shtetasi Ervin Mete i ka nisur në këtë datë emailin e përcjellë nga shtetasi Alqi Bllako, me materialin e përgatitur nga komisioni në lidhje me pikat e diskutuara dhe me pikat e diskutimit të Ministrisë së Financës.

Me shkresën nr. 429/1 prot datë 19.01.2016, personi nën hetim Arben Ahmetaj, si Ministër i Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, ka shprehur dakordësinë për çeljen e investimeve nga Ministria e Mjedisit, detajimin e tyre për vitin 2016, në lidhje me Inceneratorin e Elbasanit në shumën 550 000 000 lekë, Impianti i prodhimit të energjisë nga mbetjet Fier 73 330 000 lekë; Pastrimi i lumit Shkumbin 130 000 000 dhe Mbyllja e vendepozitimit ekzistues të mbetjeve të ngurta urbane të qytetit të Elbasanit 740 000 000 lekë, ku në të katërta këto procedura, janë pikërisht miqtë e tij, shtetasit Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri që në mënyrë të drejtëpërdrejtë apo të tërthortë, kanë përfituar të ardhura.

Personi nën hetim Arben Ahmetaj, si Ministër i Zhvillimi Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, ka ndërmarrë nisma ligjore (me shkresën nr. 8026722 prot datë 28.01.2016, shtetasi Arben Ahmetaj, në pozicionin e Ministrit të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes paraqet pranë Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Ministrave, projekt vendimin për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 575 datë 10.07. 2013 “Për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe dhënien me koncension partneritet publik privat” të ndryshuar) në lidhje edhe me ndryshimin e VKM nr. 575 datë 10.07.2013, ne koherencë me ndryshimet e ligjit për koncensionet te propozuara po prej tij, ku rritet pushteti i Ministrisë qe ai drejton dhe i Atrako.

Personi nën hetim Arben Ahmetaj, si Ministër i Zhvillimi Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, me shkresën nr. 367/2 prot datë 01.02.2016 ka shprehur dakordësinë e tij për projekt vendimin “Për miratimin e 10 (dhjetë)% të pikëve, që i jepet shoqërisë “Building & Green Energy” për rezultatin teknik, financiar dhe mjedisor, në procedurën përzgjedhëse konkuruese, për dhënien me koncesion, të ndërtimit dhe administrimin të impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë”. Këtë përgjigje e ka dhënë pikërisht në kohën kur në këtë shoqëri ishte bërë ortak shoqëria Integrated Technology Services sh.p.k. e shtetasit Klodian Zoto. Në dhënien e kësaj dakordësie, nuk ka ngritur asnjë shqetësim në lidhje me historikun e kësaj shoqërie, aftësitë e saj finariciare apo teknike.

Ora 13:09
SPAK kërkon arrestimin e Arben Ahmetajt, e akuzon se përfitoi gati 500 mijë euro për 3 inceneratorët Elbasanit, Fierit dhe Tiranës

1689063613_Screenshot2.jpg

SPAK e akuzon Arben Ahmetaj për korrupsion pasiv të fuksionarëve të lartë të shtetit ose të zgjedhurve vendorë.

 Në dosjen që SPAK ka përgatitur renditen 6 episodet ku SPAK thotë se Arben Ahmetaj ka marrë përfitime financiare të parregullta, në mënyrë të drejtëpërdrejtë ose të tërthortë me qëllim mundësimin e Klodian Zotos dhe Mirel Mërtiri të lidhjeve të kontratave për ndërtimi dhe administrimi i impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut të Elbasanit për prodhimin e energjisë. Për ndërtimin e administrimin e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë dhe për ndërtim landfilli, inceneratori dhe rehabilitimin e venddepozitimit ekzistues në Tiranë dhe prodhimin e energjisë elektrike Zona e trajtimit të mbetjeve Tiranë.

Bëhet fjalë për rreth 500 mijë Euro që Arben Ahmetaj akuzohet se ka marrë nga biznesmenët Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri nëpërmjet personave të tjerë në periudha të ndryshme kohore.

Kujtojmë se akuzat e ngritura nga SPAK ndaj Arben Ahmetajt janë ende në fazën e e hetimit dhe duhet të vërtetohen në Gjykatën e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar kur dosja të shkojë për gjykim. 

Deri në këtë fazë të hetimit, në kuadrin e procedimit penal nr. 277/1 të vitit 2022, pasur parasysh provat e administruara, është formësuar dyshimi i arsyeshem, se shtetasi Arben Ahmetaj , përgjatë kohës që ka ushtruar funksionin e deputetit në Kuvendin e Republikës së Shqipëri së, Ministrit në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes si dhe gjatë kohës që ka ushtruar detyrën e Ministrit në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, ka konsumuar veprën penale të “Korrupsionit pasiv të [unksionarit lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë”, parashikuar si e tillë nga neni 260 i K.Penal, pasi ka marrë drejtëpërdrejtë ose tërthorazi, përfitim të parregullt, për vete ose persona të tjerë, e konkretisht:

•         Shumën pret prej 170 480 (njëqind e shtatëdhjetë mijë e katërqind e tetëdhjetë) euro, në vitin 2016 dhe 2017, duke u mbuluar natyra e vërtetë e burimit dhe duke u paraqitur si pagesë e bërë shtetasve Albina Mançka dhe Arben Ahmetaj, përkundrejt një "shitje" ndaj shtetasit Andi Boni pagese e kryer ne perfundim nga shtetasi Helidon Begaj), të 2 (dy) apartamenteve me sip 124.15 m2 dhe me sip 148.8 m2, ndodhur në ZK 3292, në vendin e quajtur Selitë, në pallatin e ndërtuar nga shoqëria "Sheron" sh.p.k., vlerë kjo e paguar në mënyrë të tërthortë nga shtetasit Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri nëpërmjet shtetasve Andi Boni dhe Helidon Begaj.

•          Pasurinë truall + ndërtesë me nr pasurie 1/110 vol 12 faqa 26 ZK 1925 me sip trualli

521.13 m2 dhe sip ndërtese 98 m2 ndodhur në NB Hamallaj, e identifikuar si Vila Saphire nr. 22, e përfituar ne vitin 2017, nga shtetasit Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri, në mënyrë të tërthortë, nëpërmjet transaksioneve të kalimit më parë të kësaj pasurie në emer të shtetasit Klodian Zoto, në vijim ne emer te shtetasit Gerian Kuka e më pas në pronësi të shtetases Erjola Hoxha, bashkëjetuese e personit nen hetim Arben Ahmetaj.

•         Shumën Deri 130 000 {njëqind e tridhjetë mijë) euro, në vitin 2017 dhe 2018, duke u mbuluar natyra e vërtetë e burimit dhe duke u paraqitur si pagesë e bërë shtetasve Albina Mançka dhe Arben Ahmetaj, përkundrejt një "shitje" ndaj shtetasit Besmir Prifti, të 1 (një) apartamenti me sip 178.68 m2 dhe 1 (një) garazhdi, me stp 21 m2, ndodhur në ZK 3292, në vendin e quajtur Selitë, në pallatin e ndërtuar nga shoqëria "Sheron" sh.p.k., vlerë kjo e paguar në mënyrë të tërthortë nga shtetasit Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri, dhe subjekti tregtar "Integrated Technology Services" sh.p.k. nëpërmjet shtetasit Besmir Prifti;

          Shumën pret 140 000 (njëqind e dyzetë mijë) euro, në vitin 2018, duke u mbuluar natyra e vërtetë e burimit dhe duke u paraqitur si pagesë e bërë shtetasve Albina Mançka dhe Arben Ahmetaj, përkundrejt një "shitje" ndaj shtetases Sonila Goxhaj, të 1 (një) apartamenti me sip 178.68 m2 dhe 1 (një) garazhdi, me sip 21 m2, ndodhur në ZK 3292, në vendin e quajtur Selitë, në pallatin e ndërtuar nga shoqëria "Sheron" sh.p.k., vlerë kjo e paguar në mënyrë të tërthortë nga shtetasit Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri, nëpërmjet shtetasve Sonila Goxhaj, Sokol Meqemeja dhe shoqërisë "Frigo Food’ sh.p.k.

•          Shumën pret rreth 34 422 (tridhjetë e katër mijë e katërqind e njëzetë e dy) euro, të përfituar ne formen e shpenzimeve per pagesa hotelesh apo udhëtimesh, përgjatë periudhës 2013 — 2017, pagesa këto, të kryera drejtëpërdrejtë nga shtetasit Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri, për shtetasin Arben Ahmetaj apo të atërm të tij.

•          Shumën total 2 007 373 (dy milionë e shtatë mijë e treqind e shtatëdhjetë e tre) lekë, në vitin 2019 dhe 2020, në formën e pagesave të kryera ndaj subjekteve tregtare të ndryshme, nga shtetasit Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri, nëpërmjet shoqërisë “Integrated Technology Services" sh.p.k., në funksion të një invesimi të kryer në pasurinë e llojit apartament me nr. 7/434+1 -1 sip 167 m2, miga Reshit Çollaku, ap.1. në pronësi të shtetasit Arben Ahmetaj;

Sa më lart, vlerësohet se janë përfitime të parregullta, të dhëna personit nën hetim Arben Ahmetaj, në mënyrë të drejtëpërdrejtë ose të tërthortë, me qëllim kryerjen ose moskryerjen e veprimeve që lidhen me detyrën dhe funksionin e tij, sjellje kjo e personit nën hetim që i ka mundësuar shtetasve Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri dhe subjekteve tregtare të regjistruara në emër të tyre apo të afërmeve të tyre apo të kontrolluara prej tyre, lidhjen e kontratave, në kuadrin e procedurave koncensionare të nisura nga Autoriteti kontraktor Ministria e Mjedisit e konkretisht:

•          Procedura koncensionare: me objekt “Ndërtimi dhe administrimi i impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut të Elbasanit për prodhimin e energjisë ”, për të cilën është lidhur kontrata mes Ministrisë së Mjedisit dhe shoqërisë “Alblek Energy” sh.p.k., me nr.11026/7 prot datë 16.12.2014,‘

•          Procedura koncensionare: me objekt “Për ndërtimin e administrimin e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë”, për të cilën është lidhur kontrata mes Ministrisë së Mjedisit dhe shoqërisë “Integrated Technology Ëasle Treatment Fier” sh.p.k. nr. 5553/5 datë 24.10.2016;

•          Procedura koncensionare: me objekt “Për ndërtim landfilli, inceneratori dhe rehabilitimin e venddepozitimit ekzistues në Tiranë dhe prodhimin e energjisë elektrike Zona e trajtimit të mbetjeve Tiranë (ZTMT)” për të cilën është lidhur kontrata mes Ministrisë së Mjedisit dhe shoqërisë “Integrated Energy BY SPV’ sh.p.k. me nr. 6021 rep nr. 2895 kol datë 31.08.2017.

Ora 12:35
Dosja e SPAK/ Vilat e apartamentet, 'pronat e fshehura' të Arben Ahmetajt

1689016829_1679662807finalprojekt.00120720.Still027.jpg

SPAK rendit rastet kur ekziston dyshimi se ish zv/kryeministri si person nën hetim ka konsumuar veprën penale refuzimi për deklarimin, mosdeklarimi, fshehja ose deklarimi i rremë i pasurive.

Në dosjen e paraqitur në parlament renditen 6 rastet, nga viti 2016 deri në vitin 2020, në të cilat rezulton se zoti Ahmetaj “ka marrë drejtëpërdrejtë ose tërthorazi, përfitim të parregullt, për vete ose persona të tjerë”. 

 Prokuroria ka identifikuar një seri veprimesh financiare, pagesa dhe transaksione me përfitues final ish-ministrin e financave partneren e tij aktuale dhe ish gruan.

Sipas SPAK janë gati 500 mijë euro që ish zëvendëskryeministri dhe ish bashkëshortja e tij Albina Mançka dhe partnerja e tij aktuale, kanë përfituar nga persona të tretë të cilët kanë shërbyer, sipas prokurorisë, si mbulesë për burimin e vërtetë të pagesave. të cilat “janë kryer në mënyrë të tërthortë nga Zoto e Mërtiri, apo përmes kompanive të tyre”.

Gjithashtu, nga të dhënat e administruara përgjatë këtij hetimi, ekziston dyshimi i arsyeshem, i mbeshtetur ne prova, se shtetasit Albina Mançka dhe Arben Ahmetaj, kanë porositur dhe fituar pronesine që në vitin 2019, të një vile të identifikuar si vila me nr 73 ndodhur në Green Coast, Palasë, e porositur me kontratë sipërmarrje nga shoqëria Inerte Express sh.p.k., me ortak shtetasin Mond Bega, kaluar në vijim, me qëllim të fshehjes së pronarit të vërtetë, shtetases Elda Dinaj, mikeshë e ngushtë e shtetases Albina Mançka. Kjo vilë nuk është deklaruar ndonjëherë në deklaratat e pasurisë që shtetasit Arben Ahmetaj dhe Albina Mançka kanë dorëzuar pranë Inspektoriatit të Lartë të Deklarimit, Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave.

Deri më tani ekziston dyshimi i arsyeshëm i mbështetur në prova se kjo vilë është përfituar me të ardhura që nuk mund të justifikohen me burime të ligjshme, shkruhet në dosje. 

Kujtojmë se akuzat e ngritura nga SPAK ndaj Arben Ahmetajt janë ende në fazën e e hetimit dhe duhet të vërtetohen në Gjykatën e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar kur dosja të shkojë për gjykim. 

Pjesë nga dosja
 

“Refuzimi për deklarimin, mosdeklarimi, fshehja ose deklarimi i rremë i pasurive, interesave privatë të personave të zgjedhur dhe nëpunësve publikë ose i çdo personi tjetër që ka detyrimin ligjor për deklarim” vetëm ose në bashkëpunim, në formën e deklarimit të rremë, dhe në formën e fshehjes, parashikuar nga neni 257/a paragrafi i dytë e 25 i K.Penal, përsa i përket:

•          Deklarimit te rreme te shumes së investuar dhe burimit të saj, për ndërtimin e një pallati të ndodhur tek vendi i quajtur Shallvare, bashkë me shoqërinë “Lani" sh.p.k., shtetasit Vladimir Kosta dhe Ervin Manushi.

•          Prej shtetasve Arben Ahmetaj dhe Albina Mançka është pasqyruar nder vite, në deklaratat e pasurive te dorezuara ne Inspektoriatin e Deklarimit te Kontrollit te Pasurive dhe Konfliktit te Interesave, se shuma me përafërsi 105 000 euro ose 102 500 euro ose 105 000 euro, ka si burim kursimet, kredi bankare pranë .. Bank në vlerën 100 000 euro dhe nga shitja e pjeseve takuese te investimit. Nga hetimet ka rezultuar se, kredia e referuar si burim, ka pasur si qellim blerjen e nje apartamenti dhe per me teper kjo kredi eshte disbursuar ne llogarine ketyre shtetasve me date 24.08.2016, nderkohe qe pjesa me e madhe e investimit te mesiperm, eshte kryer ne periudhen janar 2004 — korrik 2006.

•         Fshehjes se shumes 3 123 880.3 leke gjithsej, te paguar pergjate viteve 2019 dhe 2020, ne investimin e bere per rregullimin/punime ne ambjentin e brendshem AIRBN e cila ndodhet ne katin e dyte, te pallatit te ndertuar me bashkeinvestitoret shoqërinë “Lani" sh.p.k., shtetasit Vladimir Kosta dhe Ervin Manushi.

•          Fshehjes se shumes 2 007 373 lekë gjithsej, te paguar pergjate viteve 2019 dhe 2020 nga shoqeria Integrated Technology Services sh.p.k. ne investimin e bere per rregullimin/punime ne ambjentin e brendshem AIRBN e cila ndodhet ne katin e dyte, te pallatit te ndertuar me bashkeinvestitoret shoqërinë “Lani" sh.p.k., shtetasit Vladimir Kosta dhe Ervin Manushi;

•          Fshehjes se shumës prej prej 170 480 euro, në vitin 2016 dhe 2017, dhe deklarimi i rreme i burimit te saj, duke u mbuluar natyra e vërtetë dhe duke u paraqitur si pagesë e bërë shtetasve Albina Mançka dhe Arben Ahmetaj, përkundrejt një “shitje" ndaj shtetasit Andi Boni pagese e kryer ne perfundim nga shtetasi Helidon Begaj), të 2 (dy) apartamenteve me sip 124.15 m2 dhe me sip 148.8 m2, ndodhur në ZK 3292, në vendin e quajtur Selitë, në pallatin e ndërtuar nga shoqëria "Sheron" sh.p.k., vlerë kjo e paguar në mënyrë të tërthortë nga shtetasit Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri nëpërmjet shtetasve Andi Boni dhe Helidon Begaj;

•          Fshehjes se pasurise dhe deklarimit te rreme te saj, truall + ndërtesë me nr pasurie 1 /110 vol 12 faqa 26 ZK 1925 me sip trualli 521.13 m2 dhe sip ndërtese 98 m2 ndodhur në NB Hamallaj, e identifikuar si Vila Saphire nr. 22, e përfituar ne vitin 2017, nga shtetasit Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri, në mënyrë të tërthortë, nëpërmjet transaksioneve të kalimit më parë të kësaj pasurie në emer të shtetasit Klodian Zoto, në vijim ne emer te shtetasit Gerian Kuka e më pas në pronësi të shtetases Erjola Hoxha, bashkëjetuese e personit nen hetim Arben Ahmetaj.

          Fshehjes se pasurise dhe deklarimit te rreme, te shumes prej 130 000 euro, në vitin 2017 dhe 2018, duke u mbuluar natyra e vërtetë e burimit dhe duke u paraqitur si pagesë e bërë shtetasve Albina Mançka dhe Arben Ahmetaj, përkundrejt një “shitje" ndaj shtetasit Besmir Prifti, të 1 (një) apartamenti me sip 178.68 m2 dhe 1 (një) garazhdi, me sip 21 m2, ndodhur në ZK 3292, në vendin e quajtur Selitë, në pallatin e ridërtuar nga shoqëria "Sheron" sh.p.k., vlerë kjo e paguar në mënyrë të tërthortë nga shtetasit Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri, dhe subjekti tregtar “Integrated Technology Services" sh.p.k. nëpërmjet shtetasit Besmir Prifti;

•          Fshehjes se pasurise dhe deklarimit te rreme, te shumës prej 140 000 euro, në vitin 2018, duke u mbuluar natyra e vërtetë e burimit dhe duke u paraqitur si pagesë e bërë shtetasve Albina Mançka dhe Arben Ahmetaj, përkundrejt një “shitje" ndaj shtetases Sonila Goxhaj, të 1 (një) apartamenti me sip 178.68 m2 dhe l (një) garazhdi, me sip 21 m2, ndodhur në ZK 3292, në vendin e quajtur Selitë, në pallatin e ndërtuar nga shoqëria "Sheron" sh.p.k., vlerë kjo e paguar në mënyrë të tërthortë nga shtetasit Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri, nëpërmjet shtetasve Sonila Goxhaj, Sokol Meqemeja dhe shoqërisë “Frigo Food’ sh.p.k.

•          Fshehjes dhe deklarimit te rreme, te shumes totale te shpenzuar per investim ne Vilen nr. 22 Hamallaj, pasi nuk kane deklaruar vleren reale te shpenzimeve duke fshehur minimalisht shumen prej 137 000 euro te paguar nga shoqeria Egeu Stone sh.p.k. qe perfshin pjesen e rikonstruksionit, riparimit te ketij objekti (pa perfshre arredimin).

Gjithashtu, nga hetimet e kryera deri më tani, vlerësojmë se ekziston dyshimi se nga ana e personit nën hetim Arben Ahmetaj, është konsumuar vepra penale “Pastrimit të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, në bashkëpunim, më shumë se një herë, parashikuar nga neni 287 paragrafi i dytë i K.Penal, pasur parasysh të gjitha veprimet e kryera me qëllim fshehjen ose mbulimin e origjinës së pasurisë së paligjshme, të përfituar si pasojë e komipsionit ose burime të tjera të paligjshme.

Ora 12:29
Dosja e SPAK për Ahmetajn, dalin bisedat me Mërtirin dhe Baftjar Zeqon për inceneratorët: Pimë një kafe të tre të disktojmë dhe me Zoton

1689071359_baftjarzeqoarbenahmetaj.jpg

Pjesë nga dosja voluminoze për ish zv kryeministrin Arben Ahmetajt kanë nxjerrë në “skenë” edhe zyrtarë të tjerë përveçse protagonistët Mirel Mërtiri dhe Klodian Zeqo. Në bisedat telefonike ku edhe ka epitete si “tigri” dhe “o la”, ka edhe një disa biseda me deputetin e PS-së, Baftjar Zeqajn.

Në dosjen e SPAK përmendet një moment ku Ahmetaj u kërkon Mërtirit dhe Zeqos të bëjnë një bisedë së bashku në kafe.

“Mes Ahmetajt dhe Mërtirit ka pasur komunikim të afërt për sa kohë ata i drejtohen njeri tjetrit me nofka dhe ata flasin me detaje për gjithçka ndodh mes tyre. Në një moment Mërtiri e pyet Ahmetajn dhe i thotë që “gjithë PS dhe udhëheqja e PS ka zbarkuar në Korçë”. Ahmetaj i përgjigjet “Unë isha i ftuar por ndodhem jashtë Shqipërisë në udhëtime”. Në kuadër të këtij akt ekspertimi rezulton se Ahmetaj komunikon me ish kryetarin e Bashkisë së Fierit, Baftjar Zeqo të cilit i kërkon të komunikojnë dhe të ulen bashkë me Mërtirin në kafe dhe më pas vijojnë komunikimet mes Zotos, Mërtirit dhe ish kryetarit të bashkisë”, thuhet në dosjen kundër Ahmetajt.

Kujtojmë se akuzat e ngritura nga SPAK ndaj Arben Ahmetajt janë ende në fazën e e hetimit dhe duhet të vërtetohen në Gjykatën e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar kur dosja të shkojë për gjykim. 

Ora 12:29
Kërkesa e SPAK për arrestimin e Ahmetaj, avokatët kërkojnë që Këshilli i Mandateve të Mblidhet nesër

1688994987_ahmetaj.jpg

Teksa mbledhja e Këshillit të Mandateve ishte parashikuar të mbahej sot rreth orës 16:00, pas kërkesës së SPAK për arrestimin e Ahmetajt, burimet për gazetarin e Report Tv Ermal Qori, bëjnë me dije se avokatët e deputetit kanë kërkuar që mbledhja të shtyhet për ditën e nesërme për shkak të dosjes voluminoze. Për procedurë deputetët mund të mblidhen sot, mirëpo kërkesa e avokatëve do të qëndroj e njëjtë.

Ora 12:24
Dosja e SPAK/ Dëshmia, Ahmetaj 'presion' Drejtoreshës së Agjencisë së Trajtimit të koncesionarëve! Vlerëso me pozitivitet procedurat për koncesionarin e Durrësit dhe Tiranës

1688980828_arbenahmetaj.jpeg

Nga hetimi i SPAK ka rezultuar se Arben Ahmetaj  në kohën që ushtronte detyrën e ministrit ka ushtruar “presion” mbi një punonjëse të administratës për të miratuar pozitivisht kontraten koncesionare për Tiranën dhe Durrësin.

Kujtojmë se akuzat e ngritura nga SPAK ndaj Arben Ahmetajt janë ende në fazën e e hetimit dhe duhet të vërtetohen në Gjykatën e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar kur dosja të shkojë për gjykim. 

Pjesë nga dosja e siguruar nga Report TV dhe Shqiptarja.com

“Shtetësja Sidita Kopliku (Temali), anëtare në komisionin për zhvillimin e procedurës koncensionare të Tiranës, si përfaqësuese e Atrako, në deklarimin e saj më datë 07.07.2023, ka deklaruar se ka pasur presione nga titullarja e e institucionit, Agjensisë së Trajtimit të Koncensioneve, konkretisht shtetësja Rovena Beqiraj, ku prej saj nxitej që procedura koncensionare për Tiranën të finalizohej me sukses. Gjithashtu sqaron se, kur ka qenë pjesë e procedurës koncensionare në lidhje me Durrësin ku do të ndërtohej një landfill, si anëtare komisioni, një këshilltar i ministrit Arben Ahmetaj, e ka njoftuar që e kërkonte ministri Arben Ahmetaj në zyrë.

Ka shkuar tek zyra e ministrit Arben Ahmetaj, në paradhomë, ku sekretarja i ka kërkuar të linte telefonin aty, dhe më pas është futur në zyrën ku ndodhej ministri Arben Ahmetaj, e shoqëruar nga këshilltari.

Në zyrë kanë qenë vetëm të tre, pra Sidita, këshilltari dhe ministri Arben Ahmetaj.

Ministri Arben Ahmetaj i ka kërkuar që, në lidhje me procedurën e Durrësit, Sidita ta shikonte dhe ta vlerësonte me pozitivitet, në drejtim të përfundimit me sukses të saj.

Sidita këtë takim e ka vlerësuar si formë presioni pasi titullar të drejtëpërdrejtë ajo kishte kryetarin e Atrako-s.

Pas kësaj situate, edhe në rastin e procedurës koncensionare të Tiranës, Sidita është ndjerë në presion për shkak të asaj që kishte ndodhur për Durrësin dhe pasur parasysh edhe nxitjen e kryetares Rovena Beqiraj që kjo procedurë koncensionare e Tiranës të realizohej me sukses”

Ora 11:39
Dosja e SPAK/ 'O la” ... tigre, i madh' hetuesit zbërthyen telefonin e ish bashkëshortes, zbulohen qindra telefonata e mesazhe të Arben Ahmetajt me Mirel Mërtirin

1688980828_arbenahmetaj.jpeg

Telefoni i ish bashkëshortes së Ahmetaj ka qenë prova ‘bingo’ për prokurorët pasi në atë telefon janë zbërthyer mijëra mesazhe dhe telefonata që janë bërë dhe që prokuroria mbështet akuzat për të cilën kërkon arrestimin e Arben Ahmetajt.

Gazetarja e Report TV, Keti Banushi informon se SPAK ka gjetur një telefon blackbarry në shtëpine  ish bashkëshortes së tij.

Aparati ka qenë në përdorim nga Arben Ahmetaj. Aparati është hapur dhe është konstatuar se një pjesë e madhe e komunikimeve është fshirë por ekspertët okanë arritur të rikuperojnë bisedat.

Rezulton se nga data 21 korrik 2012 deri ne 10 tetor 2012, pra në gati tre muaj ka patur 138 komunikime telefonike dhe 3287 mesazh mes Ahmetaj dhe Mertirit

Nga komunikimet ndërmjet tyre ndër të tjera rezultoi se bashkëbiseduesit kanë një raport tepër miqëor pasi në bisedat e tyre përdoren fjalet si: “O la” (nenkupton vella), fratelo, tigre, i madh etj

Në njërin nga komunikimet e tjera te zbardhura në shtator 2012 Ahmetaj i kërkon Baftjar Zeqos, atëherë kryetar i bashkisë Fier që të ulen për kafe ata të dy me Mertirin. Sipas SPAK kjo provon lidhjen e hershme mes të dyve e cila është forcuar pas 2014 kur PS erdhi ne pushtet dhe Ahmetaj mori postin e ministrit të Ekonomisë.

Kujtojmë se akuzat e ngritura nga SPAK ndaj Arben Ahmetajt janë ende në fazën e e hetimit dhe duhet të vërtetohen në Gjykatën e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar kur dosja të shkojë për gjykim. 

Ora 10:49
Dosja e SPAK në Kuvend/ Shkëlqim Cani e refuzoi, Arben Ahmetaj firmosi për koncesionarin e Fierit! Alda Klosi mes zyrtarëve që shkëmbyen emailet me Klodian Zoton

 1689066818_Screenshot2.jpg

Report TV dhe Shqiptarja.com siguron kërkesën e SPAK dërguar Kuvendit për dhënien e autorizimit për arrestimin/ heqjen e lirisë dhe ushtrimin e kontrollit persona të banesës së deputetit, Arben Ahmetaj. 

Në dosje thuhet se me shkresën e 27 qershorit 2016 Arben Ahmetaj atëherë ministër i Financave është shprehur se janë përmbushur në tërësi kriteret e përcaktuara nga VKM në lidhje me vijimin e procedurave të koncensionit, në rastin e projektit koncensionar të Fierit.

Ndërkohë paraardhësi i tij, ish Ministri i Financave Shkëlqim Canit kishte bërë pengesa.

Në dosje thuhet se shkresa është nënshkruar vetëm pas komunikimeve me email që janë shkëmbyer ndermjet Alda Klosi,  Alba Thoma e disa funksionarëve të tjerë të Ministrisë së Financave, tek shtetasi Klodian Zoto dhe ky i fundit tek shtetësja Etleva Kondi.

Kujtojmë se Shkëlqim Cani u shkarkua në 16 shkurt 2016. Ndërsa Alda Klosi ish zyrtarja e Ministrisë së Financave ndodhet e arrestuar që prej 3 shkurtit 2023. Arrestimi u krye pas dëshmisë së dytë të dhënë në polici nga pastruesja Rozeta Dobi, e cila pranoi se edhe shuma tjetër e parave mbi 400 mijë euro që u gjet në banesën e e Alda Klosit.

Kërkesa e Prokurorisë së posaçme për zotin Ahmetaj shqyrtohet sot nga Këshilli i Mandateve i cili duhet t’i paraqesë një raport parlamentit, mbi bazën e të cilit të votohet kërkesa për arrestimin e ish zëvendëskryeministrit. 

Kujtojmë se akuzat e ngritura nga SPAK ndaj Arben Ahmetajt janë ende në fazën e e hetimit dhe duhet të vërtetohen në Gjykatën e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar kur dosja të shkojë për gjykim. 

Pjese nga dosja

Personi nën hetim Arben Ahmetaj, si Ministër i Financave, me shkresën nr. 8264/1 prot datë 27.06.2016 është shprehur se janë përmbushur në tërësi kriteret e përcaktuara nga VKM nr. 57572013 i ndryshuar në lidhje me vijimin e procedurave të koncensionit, në rastin e projektit koncensionar të Fierit të sipërcituar, miratim ky i ardhur pas pengesës që po i bëhej kësaj procedure nga ana e paraardhësit të tij, ish Ministrit të Financave shtetasit Shkëlqim Cani, duke pasqyruar si mangësi përveç detyrimit që në zbatim të nenit 22 të VKM nr. 575/2013 autoriteti kontraktor (Ministria e Mjedisit) duhet të garantojë mbulimin e kostove financiare, brenda tavaneve afatmesme të miratuara të shpenzimeve të saj.

Shkresa e mësipërme është nënshkruar vetëm pas komunikimeve  të datave 17.06.2016, 20.06.2016, 21.06.2016, 22.06.20 16 që jane shkembyer ndermjet shtetasve Alda Klosi funksionare e Ministrisë së Financave), Alba Thoma, Gentian ...funksionar i Ministrisë së Financave), Etleva Kondi, Alqi Bllako, Gelardina Prodani funksionare e Ministrisë së Financave), Mimoza Dhëmbi furîksionare e Ministrisë së Financave), emaile këto që më pas përcilleshin nga shtetësja Alba Thoma tek shtetasi Klodian Zoto dhe ky i fundit tek shtetësja Etleva Kondi.

Shkresa e mësipërme është nënshkruar vetëm pas komunikimeve nëpërmjet emaileve që shtetasi Klodian Zoto ka bërë në kuadër të redaktimit si dhe plotësimeve të mangësive të evidentuara, në datat 18.06.2016, 19.06.2016, 20.06.2016, 22.06.2016 me shtetasit, Sevi Zani, Erton Kaleshi, Alba Thoma, Etleva Kondi. Megjithëse me memot përkatëse, punonjësit në varësi të personit nën hetim Arben Ahmetaj, janë përgjigjur mbi mangësitë dhe më datë 15.06.2016 rezulton se shtetësja Alda Klosi ka përgatitur edhe kthimin e përgjigjes ku rendit të gjitha këto mangësi, personi nën hetim Arben Ahmetaj, nuk ka nxituar të kthejë përgjigje negative por i është lënë koha dhe mundësia shtetasve Zoto dhe Mërtiri për të rregulluar ato, duke u përdorur funksionarë të ministrisë që personi nën hetim kishte në varësi si dhe me ndihmën e shtetaseve Alba Thoma dhe Etleva Kondi.

Personi nën hetim Arben Ahmetaj, si Ministër i Financave, pas miratimit të VKM së mësipërme, me shkresën nr. 8264/4 prot datë 08.09.2016 është shprehur në parim dakort me mbështœtjen flnanciare referuar projektit koncensionar të Fierit, të sipërcituar, por duke pretenduar se duhet të vlerësoheshin me prioritet kostot buxhetore që mund të lindin si pasojë e materializimit të risqeve të ndryshimit të kursit të këmbimit dhe atij’ nga infiacioni, të përllogariten plotësisht brenda totalit të parashikuar si mbështetje financiare për këtë projekt,‘ Marrjen e miratimin nga MEI në cilësinë e institucionit përgjegjës për politikat në fushën e energjisë elektrike dhe pronarit të KESH sh.a. për përballimin e riskut nga çmimi i energjisë elektrike (feed in tariff),’ Marrjen e miratimin nga njësitë e qeverisjes vendore që përfshihen në këtë projekt, lidhur me përballimin prej tyre të riskut të mosplotësimit të sasisë së mbetjeve për t’u trajtuar nga koncensionari. Këto çështje, që personi nën hetim Arben Ahmetaj, ka parashtruar se duhet të vlerësoheshin me prioritet, janë përcaktuar nga shtetësja Alda Klosi në shkresën draft të përgatitur që më datë 23.06.2016, por që personi nën hetim nuk ka vlerësuar t'i rendisë në shkresën me shkresën me nr. 8264/1 prot datë 27.06.2016, kur është shprehur se në tërësi janë përmbushur kriteret.

Ora 10:08
DOKUMENTI/ REPORT TV zbardh kërkesën e SPAK për Kuvendin, Arben Ahmetaj në hetim edhe për landfillin dhe inceneratorin e Tiranës dhe të Fierit

Report TV siguron kërkesën e SPAK dërguar Kuvendit për dhënien e autorizimit për arrestimin/ heqjen e lirisë dhe ushtrimin e kontrollit persona të banesës së deputetit.

Kërkesa përbëhet nga 12 faqe dhe në dokument zbulohet se Ahmetaj po hetohet jo vetëm për inceneratorin e Elbasanit por dhe për ndërtimin dhe administrimin e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë si dhe ndërtimin e landfillit, inceneratorit dhe rehabilitimi i venddepozitimeve ekzistuese Tiranë"

"Hetimet në kuadrin e procedimit penal nr. 277/1 të vitit 2022, janë shtrirë në kuadrin e parimit të një hetimi të gjithëanshëm, në rolin që ka pasur shtetasi Arben Ahmetaj, jo vetëm në kuadrin e procedurës për dhënien me koncesion të projektit për ndërtimin dhe administrimin e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut të Elbasanit dhe prodhimin e energjisë, por edhe në atë për ndërtimin dhe administrimin e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë si dhe ndërtimin e landfillit, inceneratorit dhe rehabilitimi i venddepozitimeve ekzistuese Tiranë" thuhet në dokumentin e siguruar nga REPORT TV.

Akuzat e ngritura nga SPAK ndaj Arben Ahmetajt janë ende në fazën e e hetimit dhe duhet të vërtetohen në Gjykatën e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar kur dosja të shkojë për gjykim. 

Si nisi hetimi

Pjese nga dosja

"Hetimet fillimisht kanë nisur në 2020  për veprat penale të “Shpërdorimi i detyrës”, në bashkëpunim, “Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë”, “Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë”, në bashkëpunim, “Pastrimi i produkteve të veprës penale apo i veprimtarisë kriminale” në bashkëpunim, të parashikuara respektivisht nga nenet 248 e 25, 260, 245 dhe 25, 287 të K.Penal.

Në themel të hetimit të mësipërm, ka qenë procedura e dhënies me koncension shoqërisë “Albtek Energy” sh.p.k. për ndërtimin dhe administrimin e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut të Elbasanit dhe prodhimin e energjisë në vitin 2014 si dhe zbatimi në vijim i angazhimit të marrë përsipër nga shoqëria Albtek Energy sh.p.k.

Me vendimin nr. 21 date 21.02.2023 Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Komipsionin dhe Krimin e Organizuar Tiranë, ka vendosur pranimin e kërkesës së prokurorisë dhe dërgimin për gjykim të procedimit penal nr. 277 të vitit 2020 ndaj të pandehurë e të sipërcituar.

Me vendimin e datës 19.09.2022, prokurori i qështjes ka vendosur ndërkohë ndarjen e procedimit penal nr. 277 të vitit 2020 në disa procedime penale të tjera e ndër të tjera në procedimin penal nr. 277/1 të vitit 2022, në kuadrin e veprës penale të “Shpërdorimit të detyrës” parashikuar nga neni 248 i K.Penal.

Gjithashtu, mbështetur në kallzimin penal nr. Kl58 prot datë 22.02.2023 (hyrje në prokurori) të shtetasit Adriatik Doçi, është regjistruar procedimi penal nr. 30 datë 24.02.2023 për veprat penale U “Korrupsionit pasiv të funksionarëve të lartë shtetërore ose të zgjedhurve vendorë”, “Refuzirni për deklarimin, mosdeklarimi, fshehja ose deklarimi i rremë i pasurive, interesave privatë të personave të zgjedhur dhe nëpunësve publikë ose i qdo personi ijetër që ka detyrimcn ligjor për deklarim” dhe “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtraisë kriminaZe” parashikuar respektivisht nga nenet 260, 257/a dhe 287 i K.Penal.

Procedimet penale nr. 277/1 i vitit 2022 dhe nr. 30 i vitit 2023, janë bashkuar në një procedim penal të vetëm e konkretisht ai me nr. 277/1 i vitit 2022, duke vijuar tashmë hetimet për veprat penale të “Shpërdorimit të detyrës”, “Korrupsionit pasiv të funksionarëve të lartë shtetërore ase të zgjedhurve vendorë”, “Refuzimi për deklarimin, mosdeklarimi, fshehja ose deklarimi i rremë i pasurive, interesave privatë lë personave të zgjedhur dhe nëpunësve publikë ose i qdo personi tjetër që ka detyrimin ligjor për deklarim” dhe “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale” parashikuar respektivisht nga nenet 248, 260, 257/a dhe 287 i K.Penal.

Shtetasi Arben Ahmetaj, mban cilësinë e personit nën hetim, në kuadrin e hetimeve që po kryhen për procedimin penal nr. 277/1 të vitit 2022.

Hetimet në kuadrin e procedimit penal nr. 277/1 të vitit 2022, janë shtrirë në kuadrin e parimit të një hetimi të gjithëanshëm, në rolin që ka pasur shtetasi Arben Ahmetaj, jo vetëm në kuadrin e procedurës për dhënien me koncension të projektit për ndërtimin dhe administrimin e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut të Elbasanit dhe prodhimin e energjisë, por edhe në atë për ndërtimin dhe administrimin e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë si dhe ndërtimin e landfillit, inceneratorit dhe rehabilitimi i venddepozitimeve ekzistuese Tiranë"

Në lidhje me procedurën për dhënien me koncension për ndërtimin dhe administrimin e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë, Prokuroria e Posaçme kishte regjistruar ndërkohë procedimin penal nr. 187 të vitit 2020 për veprat penale të “Shpërdorimi i detyrës”, në bashkëpunim, “Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendor”, “Pastrimi i produkteve të veprës penale apo i veprimtarisë kriminale ”, në bashkëpunim, “Korrupsioni aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike ”, “Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë të shtetërorë ose i të zgjedhuove vendor”, në bashkëpunim, “Mashtrimi ”, me pasoja të rënda, në bashkëpunim, “Kriyimi i skemave mashtruese në lidhje me tatimin mbi vlerën e shtuar”, në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 248, 25, 260 të Kodit Penal, 287; 245 e 25, 244, 143/3 e 25, 144/a e 25 i K.Penal. Në përfundim të hetimit, kërkoi dërgimin për gjykim të çështjes në ngarkim të të pandehurëve Lefter Koka, Alqi Bllako, Pëllumb Abeshi, Etleva Kondi, Sabina Cenameri, Florjan Muçaj, Azem Shateri, Erjon Murataj, Arben Dervishaj, Klodian Zoto, Arenc Myrtezani, Loran Dusha, Giuseppe Ciaffaglione, Arjola Kodra, Arbër Denizi, Juri Ymeraj, Silvestër Driza, Regan Merdani, Robert Shabani, Enver Sheshi, Gentian Zifla, shoqërive “Iniegrated Technology Waste Treatment Fier” sh.p.k, “Integrated Technology Service” sh.p.k, “Sili” sh.p.k, “J.P.Y’ sh.p.k, “Pivot 04” sh.p.k, “Best Services” sh.p.k, “Frogy 03”

sh.p.k, “General Servis” sh.p.k, “Itneg” sh.p.k, “Leli-1 /’ sh.p.k, “Pupa Services” sh.p.k”, “RSI & T Group” sh.p.k, “Froggy”sh.p.k. Me vendimin nr. 26 date 24.03.2023 Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Tiranë, ka vendosur pranimin e pjesshëm të kërkesës së prokurorisë dhe dërgimin për gjykim të procedimit penal nr. 187 të vitit 2020 ndaj të pandehurëve të sipërcituar, përveç disponimit për pushimin e çështjes të të pandehurëve Enver Sheshi dhe Robert Shabani.

Dosja u sigurua nga gazetarja e Report TV Keti Banushi.

Sa vite burg rrezikon?
Ish-ministri Ahmetaj akuzohet për refuzim dhe mosdeklarim pasurie vepër penale për të cilën nëse do të gjendet fajtor rrezikon të dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre vjet. Ish-ministri akuzohet edhe për korrupsion pasiv të zyrtarëve të lartë dhe nëse do të shpallej fajtor do të rrezikonte deri në 12 vite burg. Ahmetaj akuzohet edhe për pastrim të parave e parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal vepër penale për të cilën Ahmetaj rrezikon deri në 15 vite burg.

Ahmetaj në pyetje si person në hetim
Më 22 qershor 2023 Arben Ahmetaj u thirr për herë të parë në SPAK dhe u pyet për rreth 6 orë si person nën hetim. Kur Ahmetaj la ambientet e SPAK, por për gazetarët refuzoi të japë detaje të shumta, duke theksuar se vetëm kishte ardhur për të sqaruar pozicionin e tij.

Vilat e sekuestruara
Në 9 mars të këtij viti, GJKKO miratoi kontrollin e banesave të gruas dhe ish-bashkëjetueses së Arben Ahmetajt në Hamallaj dhe Gjirin e Lalzit. Në prill të 2023 Gjykata e Posaçme e Apelit, ka refuzuar që të lirojë nga masa e sekuestros preventive një vilë në Hamallaj e një në Palasë, të cilat janë bllokuar për llogari të hetimit ndaj ish-zv/kryeministrit Ahmetaj.  Pas dyshimeve për “fshehje të pasurisë”, me kërkesë të SPAK, GJKKO vendosi nën sekuestro dy vila në bregdet, një në Palasë dhe një në Hamallaj. E Palasës është pjesë e një kompleksi rezidencial dhe dyshohet se zotërohet nga ish-bashkëshortja e ish-ministrit të Financave, Albina Mençka, por e poseduar me emrin e shoqes së kësaj të fundit Elda Dine. Vetë ish-bashkëshortja e zyrtarit të lartë ka mohuar të ketë lidhje me këtë objekt. Ndërsa vila në Hamallaj i përket Arjola Hoxhës, bashkëjetueses aktuale të ish-zv.kryeministrit, Ahmetaj.

(Kliko këtu për të lexuar dokumentin e plotë)

SI.E./S.G/Shqiptarja.com
Komento

KUJDES! Nuk do të publikohen komente që përmbajnë fjalë të pista, ofendime personale apo etiketime mbi baza fetare, krahinore, seksuale apo që shpërndajnë urrejtje. Në rast shkelje të rëndë të etikës, moderatorët e portalit mund të vendosin të bllokojnë autorin e komentit, të cilit do t'i ndalohet nga ai moment të komentojë te Shqiptarja.com

Komente

 • Hekuran: 11/07/2023 18:03

  Alba THOMA eshte kunata e Ilirian Celibashit. Dhe Mirel Mërtiri ka perdor studion e Komisioner Celibashit te Ilir Metës si studio "konsulence" Dmth letrat shkruheshin nga "avokati" i Mirel Mertirit dhe pastaj ky ja jepte Kunatës qe i fiste si drafte Ministrie. Arben Ahmetaj esht bedel ne krahasim me familjen Celibashinl ne kete histori

  Përgjigju
 • redi: 11/07/2023 16:49

  Eshte e jashtezakonshme se si nje njeri pa kontribut ne PS dhe manjak i lekut hypi ne pergjeghesi shteterore deri zv.kryeminister.Ce shtyu Ramen te marr tigrin prej rruge dhe te zevendesoj Shkelqim Canin pedagog i financave?Ky ishte propaganduesi kryesor i PPP dhe koncensioneve qe vetem buxhetin e shtetit getryejne nga korrupsioni.Jane me qindra PPP qe e rropen arken e shtetit,pra oarate is shqiptareve qe akoma vazhdojne!Ka aresyeje qe populli fyshon se qeveria nuk ka nikoqirllek ne shpenzimet e buxhetit!Sot kontroli i makinave i kaloj shtetit ku DSHPTR ka ngritur pika moderne te ketij kontrolli qe SGS hajdute nul beti nje investim por per kaq vite mori vetem parate.Ka bere SPAKu ndonje hetim se si e mori dhe si e dorexoji shtetit SGS kete sherbim?Ky eshte nje shembull i thjeshte po ka me qindra te tille dhe prandaj ky popull mbetet fukara se e vjedhin te gjitha qeverite qe vec miqte e ndarjes se oarase me to fitojne PPP dhe koncensionet.Harram parate qe pagueni nga populli edepseza te ndyre

  Përgjigju
 • Ali: 11/07/2023 14:07

  Kur vjedhe ministri dhe prekurori, ate here qa prete nje qutetare i nershum prej shteti?

  Përgjigju
 • Alb: 11/07/2023 13:09

  Ne qofsha i gabuar po shume ngjarje kan ndodhur pa nje linj llogjike,1minister si beni denoncon veten 1 ish keshillyare denoncon nje shume parash te pajustifikuara 1 grup personash djegin gjith kabinetin dhe karrieren e tyre me rrahje qe i filmojn vet Ka dicka brenda mazhorances qe nuk shkon ose eshte ne proces riformatimi.

  Përgjigju
 • Sikur: 11/07/2023 09:34

  Çdo arrestim të bëhej me kërkesën drejtuar të akuzuarve.

  Përgjigju
 • Sondazhi i ditës:

  Si e vlerësoni urdhrin për heqjen e pushimeve verore për policët?×

Lajmi i fundit

Baton Haxhiu gënjeu, në SPAK ishte pyetur për Ilir Metën, në maj deklaroi se kishte shkuar për intervistë

Baton Haxhiu gënjeu, në SPAK ishte pyetur për Ilir Metën, në maj deklaroi se kishte shkuar për intervistë