Sterilizimi/ Vendimi i GJKKO: Kostot u frynë në mënyrë fiktive, dëm i madh buxhetit të shtetit! Ndryshime me firmë të Beqajt! Koncesionari mori shërbimin jetik pa kapacitetet e duhura

Sterilizimi/ Vendimi i GJKKO: Kostot u frynë në mënyrë fiktive, dëm i madh buxhetit të shtetit! Ndryshime me firmë të Beqajt! Koncesionari mori shërbimin jetik pa kapacitetet e duhura

Vendimi i GJKKO dhe Beqaj del nga SPAK

Gjykata Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO) ka vendosur masat e sigurisë për ish ministrin Ilir Beqaj pasi sipas gjykatës shfaq rrezikshmëri shoqërore dhe ka dyshime se ai mund t’i shmanget gjykimit dhe dënimit.

Në vendimin e GJKKO për masat e sigurisë ndaj Ilir Beqaj, që gazetarja e Report Tv, Keti Banushi, e ka siguruar, Gjykata nënvizon pasojat e rënda të ardhura nga dhënia e koncesionit të sterizilimit. Gjykata thotë sepranimi i ofertës së bashkimit të OE Servizi Italia u bë në vlerën  rreth 3 miliard lekëve të reja mbi vlerën totale të koncesionit. Sipas vendimit  veprimet ose mosveprimet e titullarëve për mos vënien në funksion të aseteve të QSUT, kanë shkaktuar shpenzime jo të menaxhuara me ekonomicitet, efiçencë, dhe efektivitet për buxhetin e shtetit.

Gjithashtu evidentohet se kontrata u firmos me një vlerë 505 mln lekë më pak nga ajo që kishte oferuar Konçensionari, ndërsa Autoriteti Kontraktor, Ministria e Shëndetësisë ka negociuar Kontratën në favor të koncensionarit dhe në dëm të buxhetit të shtetit në një vlerë prej 58, 814,793 lekë për shpenzimet e energjisë elektrike dhe të ujit (deri në muajin Prill 2022 të zbatimit të Kontratës).

Gjykata Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO) ka vendosur masat e sigurisë ‘detyrim paraqitje’ dhe ‘ndalim i ikjes jashtë vendit’ për ish ministrin e Shëndetësisë Ilir Beqaj pasi sipas gjykatës shfaq rrezikshmëri shoqërore dhe ka dyshime se ai mund t’i shmanget gjykimit dhe dënimit..

“Rrezikshmëria e autorit lidhet me rrezikshmërinë e veprës. Në rastin konkret, Gjykata mban parasysh faktin se vepra penale është kryer në rrethana rënduese sikurse është kryerja e veprës penale “duke shpërdoruar funksionin publik” dhe e kryer në “bashkëpunim” parashikuar nga neni 50 gërma “dh” dhe “gj” të Kodit Penal”, thuhet në vendimin e GJKKO.

Në vendimin e GJKKO, të siguruar nga Report Tv, për veprën penale ‘shpërdorim detyre’ për të cilën Beqaj është nën akuzë ligji parashikon një dënim deri në 7 vjet burgim, gjë që paraqet rrezikshmëri të lartë shoqërore.  Në vendim GJKKO thotë se duke pasur parasysh rrezikun e dënimit është e domosdoshme që të ketë një masë sigurie ndaj tij.

“Gjykata, vlerëson se në çështjen objekt gjykimi, duke pasur parasysh sanksionin e veprës penale dhe prirjen normale dhe natyrore të çdokujt për gëzimin e lirisë personale ka vend për të dyshuar racionalisht se, personi nën hetim I.B. ka nevojë të sigurohet, për t’i caktuar një masë sigurimi personal, për të garantuar vijimësisht prezencën e të dyshuarit në procedimin penal në ngarkim të tij, si për të siguruar normalitetin e hetimit dhe të gjykimit në çështjen në ngarkim të tij, dhe për të siguruar që ai të mos largohet, të fshihet por t’i nënshtrohet ekzekutimit (vuajtjes) së dënimit kur vendimi i dënimit të ketë marrë formë të prerë”, thuhet në vendim.

Gjykata Kundër Korrupesionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO) i ka sugjeruar Prokurorisë së Posaccmë (SPAK) që ta marrë Ilir Beqajn nën hetim jo vetëm për shpërdorim detyre por edhe për falsifikim dokumentesh.

“Ndodhur në këto kushte, Gjykata vlerëson se për personin nën I.B. masa më e përshtatshme që arrin të sigurojë nevojat e procedimit penal të nisur, për të garantuar mospërsëritjen e së njëjtës vepër penale, largimin e tij, marrjen dhe vërtetësinë e provave si dhe për të garantuar ekzekutimin e dënimit me burgim që mund të caktojë gjykata e themelit në rastin konkret, për shkak të rrezikshmërisë së veçantë të veprave dhe autorit në rastin konkret, është ajo e “Arrestit në burg” parashikuar nga neni 238 i K.Pr.Penale. Këtu duhet theksuar fakti se cilësimi juridik i faktit penal i bërë nga prokurori dhe i sjellë për vlerësim përpara gjyqtarit të hetimit paraprak, ëshë i gabuar. Për arsyet e cituara në paragrafët 169.25.4, 169.25.4.1 dhe 169.25.4.1 të këtij vendimi, Gjykata çmon se në respektim të parimit të ligjshmërisë dhe cilësimit të drejtë të faktit penale të sjellë nga prokuroria për vlerësim përpara gjyqtarit të hetimit paraprak ekziston dyshimi i arsyeshëm i bazuar në prova se personi nën hetim I.B. krahas figurës së veprës penale “Shpërdorim i detyrës” i kryer në bashkëpunim parashikuar nga neni 248 dhe 25 i Kodit Penal, ka konsumuar edhe elementët e figurës së veprës penale të “Falsifikimit të vulave, stampave dhe formularëve”, evidentohet në vendimin e GJKKO të siguruar nga Report Tv.

Për GJKKO masat e sigurisë të kërkuara nga prokuroria janë jo proporcionale me rrezikshmërinë që shfaq i akuzuari, dhe duhet të kishte kërkuar arrest me burg. Madje GJKKO thotë se intensiteti i shkeljeve të Ilir Beqajt është më i madh sesa ai i të akuzuarve të tjerë, Klodjan Rrjepaj dhe Ilir Rrapaj.

“Rëndësia e faktit” dhe “sanksionit që mundë të caktohet” parashikuar nga neni 229 i K.Pr.Penale për personin nën hetim I.B. të jetë më madhe nga ajo e vlerësuar nga prokuroria. Masat e kërkuara nga prokuroria për personin nën hetim I.B. konkretisht “Ndalimi i daljes jashtë shtetit” dhe “Detyrim për t’u paraqitur në policinë gjyqësore” parashikuar nga nenet 233 dhe 234 i K.Pr.Penale, Gjykata i konsideron jo proporcionale në raport me rrezikshmërinë e theksuar të faktit, pasojave që kanë ardhur në rastin konkret dhe mënyrës se si ka vepruar personi nën hetim në procedurën e konҫesionit. Roli, përgjegjësia dhe intesitetit i shkeljeve të kryera nga personi nën hetim I.B. është më i madh se i personave nën hetim K. R. dhe I.R. për të cilat prokuroria ka kërkuar masën e sigurimit “Arrest në burg” parashikuar nga neni 238 i K.Pr.Penale”

Gjykata nënvizon në vendimin e saj pasojat e rënda të ardhura nga dhënia e koncesionit të sterizilimit të cilat sipas saj janë:

“Pranimi i ofertës së bashkimit të OE Servizi Italia, në vlerën  rreth 3 miliard lekë të reja mbi vlerën totale të koncesionit; Veprimet ose mosveprimet e titullarëve për mos vënien në funksion të aseteve të QSUT, kanë shkaktuar shpenzime jo të menaxhuara me ekonomicitet, efiçencë, dhe efektivitet për buxhetin e shtetit; Kontrata u firmos me një vlerë 505 mln lekë më pak nga ajo që kishte oferuar Konçensionari; Autoriteti Kontraktor, Ministria e Shëndetësisë ka negociuar Kontratën në favor të koncensionarit dhe në dëm të buxhetit të shtetit në një vlerë prej 58, 814,793 lekë për shpenzimet e energjisë elektrike dhe të ujit (deri në muajin Prill 2022 të zbatimit të Kontratës)”, vijon vendimi i GJKKO.

Sipas vendimit Ilir Beqaj, në cilësinë e ministrit të Shëndetësisë ka lejuar të jepet koncesioni në vlerën 9, 657, 000, 000 (pa TVSH) për një afat 10 vjeҫar, ndërkohë që sipas Kontrollit të Lartë të Shtetit nëse do të ishte vënë në shfrytëzim Qendra e Sterilizimit me pajisje moderne kostua për 10 vite do të ishte 960 000 000 lekë.

“Pra, ekziston dyshimi i arsyeshëm se me dashje Ilir Beqaj” i ka shkaktuar buxhetit të shtetit një dëm në vlerën 8 697 000 000 Lekë (9 657 000 000 – 960 000 000). Kjo është pasoja duke prezumuar që vlera e kontratës do të ishte aq sa është njoftuar fillimisht në fillim të procedurës, pasi gjatë zhvillimit të procedurës vlera e kontratës ndryshoj nga vlera totale në shumën 9, 657, 000, 000 (pa TVSH) në një vlerë indikative, ku nuk dihet se sa do të jetë konsto e konҫesionit në përfundim të afatit 10 vjeçar.

Gjykata vë theksin se pasojat e krijuara me këtë koncesion gjithashtu nuk janë vetëm ekonomike, por lidhen edhe me cilësinë e shërbimit jetik sikurse është sterilizimi i sallave operatore që lidhet drejtpërdrejtë me shëndetin e pacientëve. GJKKO thotë se kjo shton rrezikshmërinë e personit nën hetim, Ilir Beqaj.

“Në rastin konkret konҫesioni i është dhënë shoqërive konҫesionare, të cilat pranojnë vetë se nuk kanë kapacitete njerëzore dhe profesionale për të përmbushur Kontratën Konҫesionare. Kjo shton rrezikshmërinë e faktit dhe të autorit në rastin konkret. Në rastin konkret, Gjykata mban parasysh faktin se personi nën hetim I.B. vijon që të ushtrojnë funksione publike dhe ekziston rreziku ai të abuzoj me detyrën sikurse në mënyrë të “hapur dhe flagrante”  në kundërshtim me aktet ligjore dhe nënligjore ka vepruar në procedurën e konҫesionit. Kjo shton rrezikun e përsëritjes të të njëjtës vepër penale”.


Lajmi kryesor:

Sterilizimi/ GJKKO: Koncesioni i paracaktuar 2 vite para miratimit! Shkëlqim Cani i përfshirë, i miratoi Beqajt financimin, që më parë e refuzoi! Manipulim të shifrave


M.Q./Shqiptarja.com
  • Sondazhi i ditës:

    Në Shqipëri do të prodhohen municione për Ukrainën, si e vlerësoni?×

Lajmi i fundit

Aksidenti ku humbën jetën dy të rinj te Rruga e Kombit, Apeli shpall të pafajshëm drejtuesin e makinës Marsel Busho, e liron nga qelia

Aksidenti ku humbën jetën dy të rinj te Rruga e Kombit, Apeli shpall të pafajshëm drejtuesin e makinës Marsel Busho, e liron nga qelia