Diana dhe Mira, dy infermiere në Shën Koll nga Agim Pipa

Emisioni Veri - Jug në Report TV në Qendren Shëndetësore në Shën Koll