Kur bëhet bashkë tradita popullore italiane me atë shqiptare

Interpretim me këngë e valle nga tradita shqiptare e jugut dhe me italiane të Oroseit