Mural fest, nisma që ndryshoi pamjen e kryeqytetit

Festivali i Street Art ndryshon pamjen e pallateve në Tiranë