Këndi i Ekspertit/ Fadil Kepi: Ndihma ekonomike, ja kushtet për ta përfituar

10 Maj 2019, 08:54

Në emisionin e mirënjohur “Këndi i Ekspertit” në Report TV, të drejtuar nga gazetarja Valbona Mhilli, në rubrikën “Pensioni im”, si çdo javë ishte i ftuar eksperti i problematikave të pensioneve Prof. Dr. Fadil Kepi. Eksperti ynë ka folur këtë javë fillimisht për ndihmën ekonomike. Ai ka sqaruar se cilat janë kushtet që duhen plotësuar për të përfituar ndihmën ekonomike dhe cilat janë procedurat që duhen ndjekur. Profesor Kepi ka shpjeguar edhe dokumentacionin që duhet për të përfituar ndihmën ekonomike, si dhe ka sqaruar se a njihet si vjetërsi pune periudha e trajtimit me ndihmë ekonomike. Më pas eksperti ynë u është përgjigjur pyetje live nga qytetarët në Report TV për problematika të ndryshme që ata kanë rreth çështjeve të pensioneve.

Sot do të flasim për ndihmën ekonomike. Cilat janë kushtet që duhen plotësuar për të përfituar ndihmën ekonomike dhe cilat janë procedurat që duhen ndjekur? Cili është dokumentacioni që duhet për të përfituar ndihmën ekonomike? A njihet si vjetërsi pune periudha e trajtimit me ndihmë ekonomike?

Sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave me nr. 955, të datës 7 dhjetor 2016, ndihmë ekonomike përfitojnë familjet që janë në nevojë, p.sh. pa punë, pa asistencë, pa pension, pa të ardhura të tjera, jetimët që nuk jetojnë më në institucionet, në shtëpitë e fëmijës, që kanë plotësuar moshën dhe janë ende pa punë. Këta fëmijë trajtohen me përparësi nga Zyrat e Punës për t’i punësuar, por në monentin që ata nuk mund të qëndrojnë më në shtëpitë e fëmijës dhe deri në momentin kur punësohen, trajtohen me ndihmë ekonomike. Gjithashtu ndihmë ekonomike përfitojnë nënat që kanë lindur trenjakë, katërnjakë, pesënjakë etj., derisa fëmijët të mbushin moshën 18 vjeç. Por gjithnjë, nëse familjet e tyre janë në nevojë. Ndihmë ekonomike përfitojnë viktimat e trafikimit deri në momentin kur punësohen. Përfitojnë ndihmë ekonomike viktimat e dhunës në familje.

Programe të tjera

Shiko të gjitha